ZMĚŇ MĚ, PANE!

Nemám nic proti křesťanskému poradenství. Mnoho lidí reaguje na poradenství, kterého se jim dostalo a jejich životy, manželství i rodiny jsou uzdraveny. Poradenství se opravdu stává přední službou v církvi Ježíše Krista. Téměř každá velká kongregace v Americe má ve svém sboru přinejmenším jednoho poradce na plný úvazek. Zde v Times Square Church využíváme hned několik poradců.

Ale vidím stále víc a víc ustaraných křesťanů, kteří nijak nereagují na poradenství, která dostávají. Týdny a měsíce je jim bez výsledku slouženo. Pastor nebo poradce s nimi krok za krokem procházejí Písmo, ukazují jim jasnou pravdu Božího slova. Může jim říct: „Tady mluví Bůh o tvém problému. Říká, že máš udělat toto a tamto.“ Konfrontuje je s realitou, že pokud se nevzdají svého hříchu, přivolají na sebe Boží soud.

Výsledky se však nedostavují. Proč? Oči těchto lidí překrývá duchovní závoj. Jsou naprosto slepí vůči vlastní vinně a potřebě změny.

Od té doby, co jsem pastorem, jsem zažil mnoho rodinných svárů a mohu přiznat, že některé z těchto válek se dají vyřešit bez nadpřirozené intervence. Proč? Každý chce, aby se změnil ten druhý.

Jedna strana říká: „Proč je tak tvrdohlavý. To je hrozné, musí se změnit.“ A něco podobného slyším i od druhé strany: „Jak může být tak zatvrzelá? Vždyť ví, že se snažím, co nejlépe dovedu. Tohle je mi odplatou za to, že jsem se k ní choval hezky?“

Pokaždé se jedná o chybu toho druhého, ona/on se potřebuje změnit. Věřím, že tohle je ten důvod, proč se hodiny poradenství míjí a budou míjet účinkem dál, dokud se Boží lid nerozhodne. Všichni bychom měli promlouvat tuto upřímnou každodenní modlitbou: „Bože, změň mě!“

Trávíme příliš mnoho času modlitbami typu: „Bože změň mé okolnosti; změň mé spolupracovníky; změň situaci v mé rodině; změň podmínky, ve kterých žiji.“ Ale velmi zřídka se modlíme tuto nejdůležitější modlitbu: „Pane, změň mě. Tím problémem není můj partner, můj sourozenec, můj přítel. Já jsem ten, kdo potřebuje změnit.“

„Nenechte se formovat tímto světem - raději se nechte proměňovat obnovou své mysli.“ (Římanům 12:2)