MALÉ ZAČÁTKY by Gary Wilkerson

Malé začátky následně ovlivňují celé komunity. Když můj otec, David Wilkerson, založil sbor na Times Square, 42. Ulice, tedy prostor okolo sboru, byl témeř celý poznamenán temnotou. Každých pár metrů člověk mohl narazit na drogového dealera, na prostitutku a nebo porno divadlo. Duchovní úřad mého otce vždy započal modlitbou a mě poprosil, abych v prostorách našeho sboru vedl páteční večerní modlitbu.

První schůze přitáhly pouze dvacet až třicet lidí. Věrně jsme volali k Bohu a prosili Ho, aby došlo v tomto městě ke změně. Po čase naše schůzky rostly, až jsme měli osm set návštěvníků. Když jsme pozvedali naše hlasy v úporných modlitbách, Bůh nám v naší 42. Ulici položil na srdce břímě. A tak jsme vzali naše modlící úsilí na ulici a vydávali naše traktáty venku.

Brzy jsme zaznamenali změny. Bylo tam kolem nás méně drogově závislých a prostitutek. Jeden porno palác za druhým se pomalu zavíral. Konečně přišel i stavební investor a kupoval pozemek za pozemkem. Dnes je hlavní obchodní rezidence na Times Square Walt Disney Company a 42. Ulice by mohla patřit k nejprospěšnějším blokům v New York City. Věřím, že toto vše je z velké části díky modlícím se lidem, kteří věřili, že Bůh dokáže velké věci.

První důsledek Božího svědectví je upevňování naší víry. Druhý důsledek je upevňování víry druhých: „I když se trochu víc pochlubím pravomocí, kterou mi Kristus dal – abych u vás stavěl, a ne bořil – nebudu zahanben.“ (2. Korintským 10:8) Pavel v podstatě říká, „Nejen, že Bůh mocně pracoval na mém životě. Jeho práce na mně a skrze mě má podnítit tvou víru k velkým věcem.“ Naše víra je přenosná. Upevňuje víru ostatních, aby se účastnili velkých skutků odvahy.

Pavlova poslední chlouba je nezvyklá: „Mám-li se chlubit, pochlubím se svou slabostí.“ (11:30) To, co tímto chtěl říct, je následující: Naše dobrá svědectví nikdy neústí z našich vlastních sil. Naše chlouba vždy bude, „Bez Boha nejsem obrovský zabiják – jsem pastýř. Nejsem stavitel zdí – jsem nositel kalicha. Nejsem doručovatel – jsem pastýř putující po egyptské poušti.“

Naše svědectví nikdy nepochází z naší vlastní síly, horlivosti či námahy. Když budeme stavět na jakékoliv z těchto věcí, naše svědectví tím ztratí svoji moc. Ale čím víc si budeme uvědomovat svou neschopnost, tím větší Boží síla nám bude dopřána: „ale On mi řekl: „Stačí, když máš mou milost; vždyť v slabosti se projeví má síla. A tak se budu raději chlubit slabostmi, aby na mně spočinula moc Kristova.“ (Korinstkým 12:9)