NEDEJTE SATANOVI ANI KOUSEK PROSTORU

Ježíš řekl svým učedníkům: „Přichází vládce tohoto světa. Proti mně nic nezmůže“ (Jan 14,30). V podstatě říkal: „Když ke mně přijde satan, nenajde místo, kam by se mohl postavit. Jsem zcela pod autoritou mého Otce.“

Stejně tak satan nemůže vstoupit do těla či ducha věřícího, jehož život je zcela podřízen Božímu Slovu. Musel by najít místo, výchozí bod, o který by se mohl opřít. A to se stane, pouze pokud si člověk nechá „kousek ceny“. Vysvětlím vám to.

Ve Skutcích 5 se píše o manželech Ananiášovi a Safiře, kteří prodali svůj pozemek a získané peníze věnovali nové církvi v Jeruzalémě. Když však položili tu částku Petrovi k nohám, apoštol se podivil. Zeptal se: „Ananiáši, proč satan ovládl tvé srdce, že jsi lhal Duchu svatému a dal stranou část peněz za to pole?“ (Skutky, 5,3). Jakmile Petr ta slova vyslovil, Ananiáš se skácel mrtvý k zemi, a chvíli po něm i jeho žena.

Co tím chtěl Bůh církev naučit? Nemyslím, že by to mělo něco společného s fyzickým kusem půdy, která patřila Ananiášovi a Safiře. Spíše se to týkalo místa uvnitř jejich srdcí.

Ananiáš a Safira si mysleli, že člověk může z 95 % poslouchat Boha, ale v jedné malé oblasti klidně zůstat neposlušný. Slyšeli kázat čisté Boží Slovo, ale vzbouřili se proti tomu, o čem věděli, že je to pravdivé. Přesvědčili sami sebe: „Můžeme sloužit Pánu, ale tuhle věc si nechat.“ To byla lež Duchu svatému.

Ta část ceny, kterou si nechali, neměla nic společného s penězi, ale s malým kouskem místa chamtivosti v jejich srdci. Bylo to místečko dost velké na to, aby si na něm satan postavil pevnost. Touto jednou tvrdohlavou neposlušností nechali nepřítele vejít do svého srdce.

Proto Pavel varuje: „a nedopřejte místa ďáblu“ (Efezským 4,27). Příklad Ananiáše a Safiry je jasný: Cena života ve vítězství není malá. Znamená to poddat celý náš život Božímu Slovu a nenechat si žádná temná místa, kam schováme své chtíče a vzpoury. Nedejte Satanovi ani kousek prostoru. To je vše, co potřebuje, aby získal přístup k vašemu srdci a postavil si tam základnu.