PODÍVEJ SE, CO DNES BŮH UDĚLAL by Gary Wilkerson

List Židům zmiňuje dva typy svědectví. Všichni dáváme přednost prvnímu typu, kdy svatí dobyli království, zničili nepřítele, porazili obry. Druhý typ svědectví je zcela jiný: křesťané byli řezáni pilou, hladověli, mrzli, schovávali se v jeskyních.

Pro dnešní křesťany je příliš jednoduché žít ze svědectví jiných. Jak často se přistihneme, jak říkáme: "Slyšel jsi o duchovním probuzení v Africe?" "Církev v Americe dělá úžasnou práci mezi chudými." "V našem sboru jsme otevřeli dveře drogově závislým, abychom je zasáhli." Měli bychom se radovat z věrnosti těch, kteří jednají v Kristově jménu jinak než ostatní, samozřejmě, ale Pavel odmítl žít z práce jiných: "Nechceme se nemístně chlubit prací druhých. Naopak doufáme, že jak vaše víra poroste, naše působiště se rozšíří ještě daleko za vás." (2. Korintským 10:15, B21)

Možná si myslíš, že svůj život nemůžeš srovnávat - že tvoje svědectví si nezaslouží zvláštní pozornost - ale o to tady nejde. Vše se může změnit díky jedné modlitbě víry. Těsně předtím, než jsem minule kázal, mi jedna žena ze sboru řekla o něčem, co proběhlo tento týden. Po třiceti osmi letech závislosti na marihuaně ji Bůh osvobodil! Stalo se to díky obyčejné návštěvě dvou laických služebníků v naší církvi. Protože si s ní sedli a modlili se, byla usvědčena kvůli marihuaně ve svém bytě a okamžitě ji vyhodila.

Osvobození této ženy je skutečné a trvalé. Získala tak chvályhodné svědectví o Boží vysvobozující moci - a ti dva laičtí služebníci také mají svoje svědectví. Bůh si je použil způsobem, který by si nemohli zařídit sami. Všichni tři mohou říci: "Podívej se, co Bůh udělal dnes v našem středu."

Dokonce i v malých začátcích v našich srdcích začíná klíčit víra. Uvědomujeme si, že "Bůh to udělal minulý týden a On to může udělat znovu tento týden." Chci se pochlubit že v našem sboru máme mocné služby, které začaly právě tímto způsobem - protože jednotlivec byl věrný a pomohl jednomu člověku. V každém případě, modlitba věřících vedla k poradenské službě, službě milosrdenství, činění učedníků a dalším věcem. Totéž se může stát pravdou pro každého věřícího. Když budeme mít za sebou řadu svědectví, naše víra poroste, abychom pak hledali Boha s touhou po větších věcech.