BUĎTE PLNÍ DUCHA SVATÉHO

Ve Starém i v Novém zákoně sestupoval Duch svatý na lidi velmi podivuhodně. Lidé ho začali chválit – novými jazyky, jak byli plně v moci Ducha svatého!

O letnicích přišel jako silný, prudký vítr. Ukázal se oheň! Když je vylit Duch svatý, všechno se otřásá. „Když se pomodlili, otřáslo se místo, kde byli shromážděni, a všichni byli naplněni Duchem svatým a s odvahou mluvili slovo Boží“ (Skutky 4, 31).

Jan Křtitel kázal: „Já vás křtím vodou. Přichází však někdo silnější než já; nejsem ani hoden, abych rozvázal řemínek jeho obuvi; on vás bude křtít Duchem svatým a ohněm“ (Lukáš 3, 16).

Milovaní, Bible mluví velmi jasně: když k vám Ježíš přichází, touží vás pokřtít Duchem svatým a ohněm! Duch svatý přináší oheň – žhavou, stravující lásku k Ježíši. Proč je tolik křesťanů jednu chvíli zapálených a vzápětí opět chladných, proč nejsou nikdy úplně odevzdaní, nikdy plně vydaní Bohu? Je to proto, že nechtějí, aby je Ježíš pokřtil Duchem svatým?

„On [Duch svatý] přijde a ukáže světu, v čem je hřích” (Jan 16, 8). Je možné, že tito věřící nejsou usvědčení, protože ještě nepozvali Ducha svatého, aby v nich zaujal své právoplatné místo? On je Boží olovnicí. Odhalí vše, co nesměřuje ke Kristu – a usvědčuje nás a posiluje, abychom mohli žít podle Božího slova! Skutečně se v tomhle stává naším Utěšitelem, protože když nás usvědčí z hříchu, zároveň nás posílí, abychom se ho mohli vzdát. Je opravdovou útěchou!

Duch svatý vás nikdy nebude nutit k něčemu hloupému, ale může vás naplnit takovým způsobem, že si nevěřící mohou myslet, že jste opilí. V řadě církví není vítaný, protože podle mnohých je příliš hlučný, příliš zneklidňující, příliš nepředvídatelný!