PÁN BDÍ NAD SVÝMI DĚTMI

O co se Bůh nejvíce stará uprostřed všech těch světových otřesů? O události na Blízkém Východě? Ne! Bible nám říká, že Hospodinův zrak střeží jeho děti: „Ale oko Hospodinovo bdí nad těmi, kdo se ho bojí, nad těmi, kdo čekají na jeho milosrdenství“ (Žalm 33,18).

Náš Pán ví o každém kroku každé živé věci na zemi. A přesto je jeho pohled v první řadě upřen na situaci jeho dětí. Vidí bolesti a potřeby každého člena Kristova duchovního těla. Prostě – zajímá ho všechno, co nás bolí.

Aby nám to dokázal, Ježíš řekl: „A nebojte se těch, kdo zabíjejí tělo, ale duši zabít nemohou; bojte se toho, který může i duši i tělo zahubit v pekle“ (Matouš 10,28). I uprostřed velkých světových válek se Bůh za každých okolností se stará o životy svých dětí.

Hned v dalším verši Kristus říká: „Neprodávají se dva vrabci za haléř? A ani jeden z nich nepadne na zem bez dopuštění vašeho Otce“ (Matouš 10,29). V Ježíšově době byli vrabci jídlo chudých a prodávali se za pár korun. Přesto Ježíš řekl: „Žádný z těchto malých tvorů nespadne na zem, aniž by o tom váš Otec věděl“.

Ježíšovo užití slova „spadnout“ v tomto verši značí více než smrt ptáka. Aramejský význam slova je „dopadnout na zem“. Jinými slovy „pád“ zde znamená každý malý skok, který ptáček udělá.

Kristus nám říká: „Váš Otec se o vrabce nestará, jen když zemřou, ale i když jen skáčou po zemi. Když se vrabec učí létat, vypadne z hnízda a začíná poskakovat po zemi. Hospodin vidí každý boj, kterým prochází a zajímá se o každý detail jeho života.

Potom Ježíš dodává: „Nebojte se tedy; máte větší cenu než mnoho vrabců“ (Matouš 10,31). Opravdu, říká: „U vás pak jsou spočteny i všecky vlasy na hlavě“ (10,30). Jednoduše řečeno, ten, který stvořil a spočítal všechny hvězdy – který sledoval každou událost v Římské říši a který drží všechny planety na oběžné dráze – bdí nad vámi. A Ježíš se ptá: „Nejste mu o mnoho cennější?“