ÚŽASNÁ MILOST by Gary Wilkerson

Milost, o které Ježíš říká, že ji na nás vylévá, je v dějinách celého lidstva jedinečná. Slovo “milost” se stalo v Bibli téměř tak běžným jako slovo „modlitba.” Všichni říkáme: „Ale jo, já věřím v milost. Jistě, samozřejmě.” Zpíváme chválu Amazing Grace (Úžasná milost - pozn. překl.) a zdůrazňujeme to druhé slovo a souhlasíme s tím, že milost je úžasná věc, ze které se všichni radujeme.

Ale počkat! To není všechno, čím je milost! Je toho mnohokrát víc, než jsme si kdy dokázali představit. Proč nejsou naše srdce radostná při uctívání, nebo nadšená milostí? Protože se nám milost stala minimální a přijatelnou. Stala se normální, průměrnou, něčím, s čím jsme spokojeni.

Když hovořím o této převratné nezasloužené milosti, o tomto daru od Boha, který mění vaše srdce a vytváří ve vás ovoce, mnozí z vás říkají: „Milost...ano...ale!“ Jestliže jsi jedním z nich, visíš ve sféře pedantství. Unikáš ze sféry milosti a stáváš se lapeným do pokusu „zvládnout to sám.“

Podívej se, co o tom říká Pavel galatské církvi v Galatským 3:1-3: „Vy pošetilí Galatští, kdo vás to obloudil? ...Chtěl bych se vás zeptat jen na jedno: dal vám Bůh svého Ducha proto, že jste činili skutky zákona, nebo proto, že jste uvěřili zvěsti, kterou jste slyšeli? To jste tak pošetilí? Začali jste žít z Ducha Božího, a teď spoléháte sami na sebe?“

Je smutné, že mnozí z nás říkají: „Děkuji ti, Ježíši, za tvou milost na kříži. Ta milost mne očistila a dala mi čistý štít. Děkuji ti za svůj nový začátek...teď už to zvládnu sám.“

Problém tkví v tom, že to sám nemůžeš zvládnout. Mnozí jsou milostí pohoršeni, protože milost říká, že to nemůžeme zvládnout sami; pokaždé, když se o to pokusíme, bídně selžeme.

Chceš být dnes osvobozen? Potom jenom řekni: „Nezvládám to sám; nedokážu bez pomoci dodržovat Boží zákon. Díky Bohu za jeho milost!“