MÉ DĚDICTVÍ by Gary Wilkerson

Jákob, jeden z Izákových synů, velkou část svého života zápasil s Bohem. Dokonce ještě v lůně své matky, když jeho bratr vycházel první, chytil Ezaua za patu a zkusil ho vtáhnout zpátky. Proč? Protože Jákob chtěl být první. Bojoval o požehnání. (Gen 25:24-26)

Víte také, jak Jákob uplatil Ezaua kaší (Gen 25:29-34) a lstivě získal od otce požehnání, které po právu náleželo Ezauovi. (Gen 27:27-29) Jákob byl muž, co se vždy cítil prázdný a nepožehnaný. Necítil na sobě Boží náklonnost a tak celý život mrhal časem a energií, aby získal něco, co už měl. Neustále zápasil, zápasil, zápasil s Bohem.... O co? Slyšíte, jak říká znovu a znovu: "Požehnej mi, Bože! Dej mi mé dědictví."

Zápas s Bohem někdy způsobí, že přijdete právě o to požehnání, které nám dal. Musíme dojít klidu, do bodu takové důvěry, že řekneme, "Bože, je mi jedno, jak moje situace vypadá, budu Ti věřit."

Vzpomenete si na ten samotný zápas Jákoba s Bohem? Anděl sestoupil a boj trval celou noc. Bible říká, že Jákob zápasil s Bohem a zvítězil. (Gen 32:23-30)

Bůh Jákobovi říkal, "Nech to být Jákobe. Bitva skončila. Bojuješ o požehnání celý svůj život a nevíš, že už jsem ti požehnal. Dal jsem ti Mé dědictví, Mou lásku, Mou milost a Mou moc. Dal jsem ti ze svého bohatství a slávy všechno, co potřebuješ, takže už s tím zápasením přestaň. Přijmi to ve víře a buď poslušný. Dělej, co dělal tvůj otec, dělej, co dělal Abraham, a uvidíš ve svém životě Boží požehnání." A tak konečně uvěřil Jákob Bohu.
Bůh ti chce projevit náklonnost a obohatit tvůj duchovní život. Chce, abys dokázal jasně rozsuzovat a dělal moudrá rozhodnutí, která povedou k požehnání pro tvůj život. Pamatuj, Bůh ti chce požehnat!