KDYŽ USLYŠÍTE ŘVOUCÍHO LVA

Když jsem byl mladým kazatelem, moc jsem se nezabýval duchovním bojem. Myslel jsem si, že když člověk chodí ve vítězství, nebude mít se satanem žádné problémy. Že mu prostě odolá. Zanedlouho mě však řvoucí lev srazil celou svou silou na kolena a já jsem se v boji s ním cítil bezmocný.

Až příliš často vidím, jak ďábel dělá to samé dalším upřímným křesťanům. Znám tolik zbožných služebníků – lidí čistého srdce, kteří chodí v milosti – přemožených démonickou záplavou zmatku a zoufalství.

Tito křesťané mohou horlivě sloužit Pánu celé roky. A potom jednoho dne satan náhle zaplaví jejich mysl obviňujícími myšlenkami. Najednou musí čelit hrozným věcem – nečekaným pokušením, žádostivosti, depresi. Jejich utrpení je tak hluboké, zvláštní a záhadné, že tito svatí lidé netuší, odkud se vzalo.

Věřím, že je jen jedno vysvětlení: Tyto věci jsou démonickým útokem. Znovu a znovu jsem viděl, jak se to stalo křesťanům, kteří rychle rostli ve víře. Na samém vrcholku jejich duchovního růstu jim satan postaví do cesty staré pokušení. Může to být dřívější chtíč, něco, o čem si mysleli, že už to překonali před lety. Ale nyní, po rocích života ve vítězství, najednou balancují na laně a vrávorají na pokraji slabosti, která je může zavést zpět do hrozného otroctví.

Zažil jsem to. A mnoho věřících to zažívá právě teď. Jsou zaplaveni pronásledováním, fyzickými útoky, duševními trýzněmi, velkými pokušeními, přátelé se k nim obracejí zády. Satan směřuje k mohutnému útoku posledních dnů, aby nás smetl do naprosté beznaděje.

Jak překonáme jeho sílu? Jan nám dal odpověď ve Zjevení 12,11: „Oni nad ním zvítězili pro krev Beránkovu a pro slovo svého svědectví“. Až uslyšíte řev lva – až záplava udeří a uchvátí vás – jednoduše běžte k Němu. Ve víře vstupte do přítomnosti samotného Boha na Jeho trůně, kam nám Beránek skrze Svou krev připravil cestu.

„Protože Ježíš obětoval svou krev, smíme se, bratří, odvážit vejít do svatyně cestou novou a živou, kterou nám otevřel zrušením opony – to jest obětováním svého těla“ (Židům 10,19-20).