DOSTATEK VŠEHO

Proč tolik věřících prožívá slabost, pocity zoufalství a prázdnoty, jako kdyby nemohli dál? Je to proto, že nemají zjevení, které dal Duch svatý Pavlovi – zjevení o veškerém zaopatření, jež Bůh umožňuje těm, kteří je požadují vírou!

Sedí ti Pavlův popis štědrého služebníka – který má vše, co potřebuje, a ještě něco navíc, v každé době, v každé krizi? Prokázal jsi to čerpáním z nebeské banky?

Po několik let jsem pracoval s Kathryn Kuhlman, americkou evangelistkou. Kázal jsem ze svého srdce na jejích měsíčních sjezdech v Pittsburghu, PA, a v Youngstownu, OH. Bohoslužby byly jak ráno, tak i večer, a obvykle jsem byl na konci dne totálně vyřízený. Jednou pozdě večer řekla paní Kuhlmanová mně a Gwen: „Pojďme ven a dejme si něco k jídlu.“ Odvětil jsem: „Je mi líto – jsem příliš unavený. Musím jít do hotelu a vyspat se.“

Překvapeně na mne pohlédla a zeptala se: „Davide, kázal jsi dnes večer z pomazání Ducha?“ Odpověděl jsem: „Vím, že jsem byl pomazán. Oltáře byly plné!“

Paní Kuhlmanová tiše řekla: „Potom ti něco chybí. Pokud sloužíš z moci Ducha svatého, měl bys být ke konci bohoslužby silnější než na jejím začátku – protože si můžeš Duchem takové osvobození nárokovat.“ Od té doby ve své službě tuto pravdu potvrzuji.

„Bůh má moc …abyste vždycky měli dostatek všeho, co potřebujete, a ještě vám přebývalo pro každé dobré dílo“ (2. Korintským 9:8). Přebývat zde doslova znamená: „vždy vzrůstající; mít více na konci než na začátku.“ Jinak řečeno: Když bitva vrcholí, Boží milost roste! Když na tebe přichází slabost, přichází Boží síla, která je ještě větší – pokud tomu věříš.