ZNÁT JEHO HLAS

"Moje ovce slyší můj hlas, já je znám, jdou za mnou" (Jan 10:27a, EP)

Ti, kteří opravdu Boha znají, se naučili rozpoznávat Jeho hlas mezi všemi ostatními. On chce, aby jsi byl úplně přesvědčený o tom, že On k tobě chce mluvit - aby ti řekl věci, o kterých jsi nikdy předtím neslyšel ani je neviděl.

Věřím, že od těch, kteří by měli slyšet Boží hlas, se požaduje tři věci:
  1. Neotřesitelná jistota, že Bůh chce k tobě promlouvat. Musíš o tom být naprosto přesvědčený. Vskutku, on je hovořícím Bohem - a on chce, aby jsi znal Jeho hlas a tak mohl činit jeho vůli. To, co Bůh říká, nikdy nepřesáhne hranice Písma. 
  2. Čas trávený s Ním a tichost. Potřebuješ být ochoten zmlknout, když jsi s Bohem a úplně vytěsnit další hlasy. Je pravdou, že Bůh k nám hovoří celý den. Ale kdykoli mi chtěl Pán dát do života něco nádherného, Jeho hlas přišel pouze poté, když jsem vyloučil všechny ostatní hlasy a čekal na ten Jeho. 
  3. Když žádat, tak ve víře. Nic od Boha neobdržíme (včetně slyšení Jeho hlasu) dokud doopravdy nevěříme, že On je schopen nám předat svůj způsob myšlení - aby nás uschopnil porozumět Jeho dokonalé vůli! 
Bůh není ten, kdo by nás trápil nebo škádlil. On nedovolí nepříteli, aby tě oklamal. Když Bůh hovoří, přichází pokoj a Satan nemůže tento pokoj napodobit!

"Kdo však vchází dveřmi, je pastýř ovcí. Vrátný mu otvírá a ovce slyší jeho hlas. Volá své ovce jménem a vyvádí je. Když je má všecky venku, kráčí před nimi a ovce jdou za ním, protože znají jeho hlas. Za cizím však nepůjdou, ale utečou od něho, protože hlas cizích neznají." (Jan 10:2-5, EP)