BŮH TĚ NEOBEŠEL

Jedno z nejtěžších břemen pastora je stálá otázka: "Bože, jak přinést útěchu a naději věřícím, kteří procházejí velkou bolestí a utrpením? Dej mi poselství, které přemůže jejich strach a pochyby. Dej mi pravdu, která osuší slzy truchlících a rozezpívá i ty, kdo jsou bez naděje."

A to poselství, které má Duch Svatý pro Boží lid, je velmi prosté: "Stůjte na mém Slově a zaslíbeních. Odmítněte své pochybnosti." Naděje se rodí z Božích zaslíbení.

Nedávno jsem dostal dopis, jenž je toho nádhernou živoucí ilustrací. Je od matky, která píše: "Moje šestnáctiletá dcera je postižena degenerační nemocí svalů, vazů a kloubů a v důsledku toho trpí 24 hodin denně velkou bolestí. Věnovala se baletu a těšila se, až půjde studovat na vyhlášenou baletní školu Juilliard v New Yorku. Její sny ale vzaly za své, když udeřila tato zákeřná nemoc. Lékaři říkají, že na stupnici od 1 do 10 je její bolest na 14. Je ale bez léků, protože množství analgetik, které potřebuje k utišení bolesti, by jí zničilo ledviny."

Tváří v tvář všemu utrpení tělesnému i duševnímu podávají tato matka s dcerou svědectví, že vložily naději v Boží Slovo a On jim dal nevýslovný pokoj.

Snaží se ti nepřítel namluvit, že tě Bůh obešel? Jsi v pokušení uvěřit, že Pán není s tebou? Vzdáváš už skoro svou víru? Vlož naději do Slova, které ti Pán říká: "Nikdy tě neopustím a nikdy se tě nezřeknu." (Židům 13:5)
"Hospodin je zdeptanému nedobytným hradem, v dobách soužení je hradem nedobytným. V tebe nechť doufají, kdo znají tvé jméno. Vždyť ty, kdo se dotazují po tvé vůli, neopouštíš, Hospodine." (Žalm 9:10-11)