PŘEMĚNĚN K VÍTĚZSTVÍ by Claude Houde

Šimone, Šimone, hle, satan si vyžádal, aby vás tříbil jako pšenici. Prosil jsem ale za tebe, aby tvá víra neselhala. Až se jednou obrátíš, posiluj své bratry.“ (Lukáš 22:31-32).

Ježíš upřel prorocký pohled na Petra a uviděl něco děsivého. Uviděl, jak jej Petr zapřel a rouhal se Jeho jménu, aby dokázal, že neměl s Kristem nic společného. Ježíš zahlédl bezprostřední budoucnost, satanovu past a úmysl, ale také hořce plakajícího Petra, potácejícího se nazpět ke své rybářské lodi. Peter byl lapen do sítí své minulosti, do stavů hluboké rezignace a zoufalství. Satan si vyžádal, aby vás tříbil jako pšenici, já jsem však za tebe prosil.

Ježíš viděl pochmurnou hrozbu - démonickou, tmavou, hrozivou a destruktivní, vznášející se nad Petrem. On vidí a ví, co nás může zničit. On je Alfou i Omegou, první i poslední stránkou naší existence. Naše chyby, tajemství ani selhání ho nijak neudivují ani neznechucují. Není to tak, že by se o nás „dovídal“ něco nového. On je poznáním i láskou a nikdy se nevzdává nás ani naší budoucnosti.

Ježíš není naivní jako nějaká sladká „maminka“, zaslepená nereálnou láskou, která způsobuje, že ztrácí veškerou objektivitu nad „svým dítětem“. Ne, Ježíš má právě naopak božskou až spásnou schopnost vidět nejhorší hrozby v Petrově životě, ale také se za něho modlit a skrze Ducha Páně nadpřirozeně předvídat, že o padesát dní později, v den Letnic, bude Peter stát uprostřed neklidného a bouřlivého davu a promlouvat slova, jež budou doslova stát za zrodem církve! „Až se jednou obrátíš, posiluj své bratry.“

Ježíš už viděl Petra přeměněného k vítězství - od pláče k uctívání; od zapření k vysvobození; od slabosti k víře; od rouhání k požehnání; z trosek k probuzení a ze všeho nejvíc také z téměř mrtvého k autoritě a ke svému předurčení. Takhle vidí Ježíš i tebe! On se nikdy nedívá jen na to, jaký jsi byl nebo jsi právě teď, On vidí i to, kým se můžeš stát ve víře v Něj. Je si vědom toho, co je pro tebe připraveno v neviditelné oblasti. Chce, abychom se naučili na sebe sami pohlížet, stejně dobře jako na ostatní, prostřednictvím tohoto rozměru víry.


__________
Claude Houde, vedoucí pastor Eglise Nouvelle Vie (New Life Church - Církev nového života) v Montrealu v Kanadě, častý řečník na konferencích Expect Church Leadership Conferences organizovaných World Challenge po celém světě. Pod jeho vedením vzrostla New Life Church z hrstky lidí na více než 3 500, a to na území Kanady, kde je jen málo úspěšných protestanských církví.