BITVA JE O VÍRU

Ďáblova hrozba pro církev přesahuje všechnu špínu, kterou vylévá na zem. Sahá daleko za materialismus, závislosti nebo silná pokušení. Naše bitva je o víru. Čím víc se zaměříme na hledání Ježíše, tím větší a divočejší jsou satanovy útoky na naši víru.

V minulých měsících jsem vyslechl vyznání od zbožných věřících , kteří mluvili o hrozných útocích na jejich mysl. Moří je šípy pochybnosti a neodbytných otázek na Boží věrnost. Mnoho jich se jen potácí, nejistí ve víře, a říkají si, "Nevím, jestli vůbec můžu takhle dál".

Dostal jsem dopis od drahé jednaosmdesátileté paní, která napsala, "Můj muž má rakovinu kostí, náš syn umírá na AIDS a já pomalu scházím na cukrovku". Když jsem četl o všem, čím ona rodina prochází, říkal jsem si, "jak by si mohla uchovat radost? Tohle je moc pro kohokoliv. Bůh k ní bude v tomhle směru určitě shovívavý".

A pak jsem si přečetl poslední odstavec jejího dopisu. "Přes to všechno je Bůh věrný. Nikdy nás nezklamal v jediném slově, které nám zaslíbil. Dali jsme našeho syna do Ježíšových rukou. A teď čekáme na den, kdy se s naším Pánem setkáme tváří v tvář:"

Ano, ten boj je celý o víře. Vidíme to vykreslené v 8. kapitole Markova evangelia, když Ježíš právě nasytil 4 000 lidí sedmi bochníky chleba a pár rybami. Poté nastoupil se svými učedníky na loď, aby se přeplavili na druhou stranu. "Zapomněli ale vzít chléb a neměli s sebou na lodi víc než jeden bochník. Ježíš jim zdůrazňoval: "Pečlivě se varujte kvasu farizeů a kvasu Herodova." Začali se tedy mezi sebou dohadovat, že nemají chleba. Ježíš to ale věděl, a tak jim řekl: "Proč se dohadujete, že nemáte chleba? Ještě nechápete a nerozumíte? Ještě máte tvrdé srdce? Máte oči, a nevidíte?? Máte uši, a neslyšíte? Už si nevzpomínáte? Když jsem nalámal pět chlebů pěti tisícům, kolik plných košů nalámaných kousků jste nasbírali?" "Dvanáct," odpověděli.

"A co těch sedm chlebů pro čtyři tisíce? Kolik plných košů nalámaných kousků jste nasbírali?" "Sedm," odpověděli. Na to jim řekl: "Ještě nerozumíte?" (Marek 8:14-21)