MÍT PŘÍZEŇ U LIDÍ by Carter Conlon

Dovolte mi, abych dnes začal jednou otázkou, týkající se Boha: Jste ochotni milovat druhé tak, jak nám přikazuje Ježíš?

Jste ochotni otevřít dveře svého domova druhým, pokud to bude nutné? Rozdat to, co máte a tím zaopatřit potřeby druhých v těle Kristově? Jste ochotni stát se nádobou, jejímž prostřednictvím Bůh dá napít někomu, kdo má žízeň? Pokrm tomu, kdo hladoví? Oděv tomu, kdo je nahý? Přístřešek někomu, kdo je bez domova?

Nerad bych, abyste mě špatně pochopili, nesnažím se vám tímto navrhnout, abyste okamžitě volali realitnímu makléři, prodali svůj dům nebo byt, vyzvedli si v bance své úspory a všechno jen tak vyhodili do vzduchu. Snažím se tím jen říct, že Bůh ví, co nás čeká a také ví, co potřebujeme slyšet a zvážit, protože tímhle se prokáže pravá církev Ježíše Krista. Stejný případ najdeme i v knize Skutků: „Denně zůstávali svorně v chrámu a ve svých domech lámali chléb a dělili se o jídlo s radostí a upřímným srdcem. Chválili Boha a všem lidem byli příjemní. Pán k nim pak denně přidával další zachráněné.“ (Skutky 2:46-47).

Je tam zmíněno: „měli přízeň u lidí.“ A myslím si, že tohle je přesně to, co Ježíš řekl svým učedníkům: „Podle toho všichni poznají, že jste moji učedníci, když budete mít lásku jedni k druhým.“ (Jan 13:35).

Během posledních několika desetiletí, mnozí lidé zašli do krajnosti, aby se pokusili dokázat, že mezi nimi přebývá Boží přítomnost. Avšak tím pravým důkazem je poslušnost tohoto nového přikázání! Jazyky mohou být napodobovány, dary Ducha svatého mohou být falešné, proroctví může být z těla. U všech těchto věcí lze podvádět, ale přetrvávající, benevolentní a obětavou lásku k sobě navzájem nelze fingovat, alespoň tedy ne na moc dlouho. Toto je důvod, proč, když lidé ze světa vidí tělo Kristovo ve skutečném souladu a přátelství – je to pro ně příkrý kontrastu ke sebestřednosti a nejednotě dnešní generace a nemají pak jinou možnost, než uznat, že se tohle může dít jen skrze Ducha Božího.

__________
Carter Conlon se připojil k pastorům církve Times Square Church v roce 1994 na vyzvání zakládajícího pastora, Davida Wilkersona, a roku 2001 byl jmenován do úřadu vyššího pastora. Je to silný a soucitný vedoucí, častý mluvčí na konferencích pastorů a vedoucích, které jsou pořádány po celém světě organizací World Challenge.