UDATNÝ BOHATÝR by Jim Cymbala

Mezi udatné bohatýry, které jsem měl tu výsadu poznat, počítám i Delores Bonnerovou, Afroameričanku, ženu, která žije sama na Bedford-Stuyvesant, v jedné z nejtužších oblastí Brooklynu. Již třicet let pracuje jako zdravotní laborantka v nemocnici Maimonides. S Carol jsme ji poznali jeden rok o vánočním čase, když jsme nesli dárky chudým dětem v našem společenství.

Delores měla ten den plný byt – ale ty děti nebyly její. Přivedla je z nedalekého přístřešku, aby nás poznaly. Jejich biologická matka byla moc zaneprázdněna vlastními problémy než aby své děti na to místo přivedla sama.

„Jak jsi k těmto dětem přišla?“ zeptal jsem se.

Ona skromně zamumlala něco, co ovšem nebyla odpověď na mou otázku. Až od druhých jsem se později dozvěděl, že hned po jejím obrácení při modlitbách jednoho dne v našem sboru, v roce 1982, se začala starat o děti na ulici a v kokainových doupětech. Bůh zasáhl její srdce a ona začala přivádět tyto děti do nedělní školy. Nejdříve je přivážela taxíkama, později někdo slyšel o tom, co dělá a koupil jí auto. Dnes má malou dodávku, aby mohla dopravovat děti a teenagery na bohoslužby.

Toto je pouze část Delores příběhu. O nedělích mezi jednotlivými bohoslužbami dohlíží na ty, kteří uklízí kostel, aby opravdu vše bylo čisté a připraveno na další dav. O sobotách chodí ven s evangelizačními týmy, klepe na dveře a říká druhým o lásce Boží. Ve všední dny ji nalézám na kolenou nahoře v místnosti, kde zkouší chválící skupinka, přimlouvajíc se za potřeby druhých. To samé dělala na misii v Peru, kde se přidala k druhým a volala k Bohu jako můj zástupce, když jsem zrovna kázal na jiném setkání.

Delores je žena tiché determinace, takové, která je popsána v 1. Paralipomenon 12:19, kde se píše, „Tu vyzbrojil duch Boží Amasaje, vůdce osádek. Řekl : „Jsme s tebou, Davide, jsme při tobě, synu Jišajův. Pokoj, pokoj tobě, pokoj i tvým pomocníkům, vždyť tvůj Bůh ti pomáhá.“ Opět, spojení Boží a lidské snahy je tu tak jasně ukázané.


__________
Jim Cymbala se začal scházet při brooklynských bohoslužbách s méně než dvaceti členy v malé zchátralé budově v části města, kde život nebyl lehký. Je narozen v Brooklynu, byl a je velkým přítelem jak Davida, tak Garyho Wilkersona a častým přednášejícím na kazatelských a vůdcovských konferencích sponzorovaných World Challenge po celém světě.