ŽÁDNÉ ZKLAMÁNÍ

Ježíš odhalil jednu z nejvýznamnějších metod, které nepřítel používá ke zmatení Božích lidí, když takto promluvil k Janovi:"A blaze tomu, kdo se nade mnou nepohoršuje." (Matouš 11:6). Slovo "pohoršovat" v řečtině znamená "obelstít, podrazit, chytit do pasti". Myslím, že Ježíš tu jemně Jana varuje. "Ptáš se mě, zda jsem ten, kdo jsi o mě řekl, že jsem. Nevidíš, co se tu děje? Satan se nesnaží dostat mě, snaží se ti skrze tvoji otázku nastražit past".

Kristus prošel stejným testem během svých 40 dnů na poušti. A teď říká Janovi, "ďábel se tě snaží obelstít. Nesmíš mu na jeho lži skočit. Tvrdí, že nejsem ten, kdo říkám, že jsem, ale ty mu nesmíš uvěřit".

Zeptám se vás:Co si myslíte, že je za Ježíšovou větou "Pohoršit se nade mnou"? Proč má těchto pár slov takovou sílu? Protože Ježíš zná důsledky toho, pokud Jan podlehne Satanově lži. Ví, co se stane, pokud tento Boží muž začne pochybovat o tom, kým je v Kristu.

Vidíte, Satanovi stačilo přimět Jana pronést jen dvě slova, která by pak zpochybnila všechna proroctví o Ježíši, která byla pronesena před staletími. Všechno dobré, co Bůh dokázal skrze Jana, by přišlo vniveč. Víra nespočtu lidí, včetně těch v následujících generacích, by ztroskotala. A jaká to jsou ta dvě slova, která měl Jan říct? "Jsem zklamaný".

A význam takového prohlášení? "Trápím se nad nenaplněným očekáváním. Moje naděje se nesplnily." Jednoduše, takové prohlášení vyvrací víru jedince.

Nemyslím si ale, že Jan se až do tohoto bodu dostal. Místo toho přijal Ježíšova slova, jejichž podstatou bylo, "Jane, čeká na tebe milost víry a jistoty, pokud odoláš ďáblovým lžím. Nedovol pochybnostem o tom, kdo jsem, zakořenit ve tvém srdci. Pokud to dovolíš, budeš pochybovat o tom, kdo jsi ty sám a o všem dobrém, co Bůh ve tvém životě udělal".