BŮH NÁM PROJEVUJE LÁSKU

Věřím, že jedním z největších darů milosti, které Bůh dává své církvi, jsou jeho věrní služebníci, kteří nás v lásce napomínají. Vím, že jako milující pastýř musím být opatrný na tón, který používám, ale nemůžu se omlouvat, když kážu pravdu, která usvědčuje. Co se stane církvi, pokud pastoři přestanou upozorňovat na hřích? Jak by asi dopadl král David, kdyby Nátan nepoukázal na jeho špatnost? (2. Samuelova 12)

Musíte si uvědomit, že Nátan viděl mnohokrát krále Davida vybuchnout, takže si byl dobře vědom, že ho mocný král může kdykoli zabít. Nátan si mohl říct, "budu Davidovi prostě přítelem. Budu se za něj modlit a budu tu pro něj, když bude potřebovat, a budu spoléhat na Ducha Svatého, že ho usvědčí." Co by se potom stalo?

Věřím, že bez Nátanových usvědčujících slov, by David propadl nejhoršímu soudu, jaký je lidstvu znám - takovému, kdy vás Bůh vydá vašemu hříchu a Duch Svatý úplně přestane ve vašem životě jednat. A právě to se dnes děje mnoha křesťanům. Chtějí poslouchat jen jemné, milé, neusvědčující kázání. Ale kde není žádné usvědčující slovo, nemůže být zármutek nad hříchem. Kde není zármutek nad hříchem, nemůže být pokání. A kde není pokání, je jen tvrdost srdce.

Apoštol Pavel napsal do církve v Korintu:"... ale teď se raduji - ne z vašeho zármutku, ale z toho, že váš zármutek vedl k pokání. Zarmoutili jste se v souladu s Bohem... Zbožný zármutek totiž působí pokání..." (2. Korintským 7:9-10). Pavel prohlásil, že jeho protest proti hříchu Korinťanů v nich vyvolal zbožný zármutek, který vedl k pokání. Navíc v nich vzrostla nenávist vůči hříchu, bázeň před Bohem a touha žít dobře. A tohle by se nestalo, kdyby Pavel nekázal ostré a usvědčující slovo.

Pavel pak svá silná slova ještě zdůvodnil takto:"... aby vám zjevena byla pilnost naše o vás před obličejem Božím". Jinými slovy, "nesnažil jsem se vás odsoudit a vystrašit. Poukázal jsem na váš hřích, abyste viděli, jak vás miluji a jak mi na vás záleží. Když vám Duch Svatý klepe na srdce, někdy to zní jako prudké tlučení. Ale ve skutečnosti vám tak Bůh projevuje lásku."