BŮH NESKONČIL

Chci se vás zeptat, milovaní, jestli máte ve svém životě nějaké zklamání. Trápí vás nenaplněné očekávání? Volali jste k Bohu o pomoc, ale nepřišla včas? Modlili jste se za dítě, které odešlo od Pána, bez viditelných výsledků? Cítili jste se uvěznění v těžkém manželství či zaměstnání a navzdory rokům modliteb se nic nezměnilo? Zdá se vám, že vaše prosby zůstávají bez vyslyšení?

Satan si přeje, abyste byli netrpěliví. Chce, abyste začali pochybovat o Božích zaslíbeních pro váš život, pro vaši rodinu, vaši budoucnost a vaši práci. Satan by vás rád přesvědčil, že Bůh jedná příliš pomalu, že ignoruje vaše prosby a že vás opustil. Nepřítel vás chce dostat do bodu, kdy vzdáte veškerou vaši důvěru v Pána.

Přesně tam se Satan snažil dostat Jana Křtitele. Ten však udělal tu nejlepší věc, co mohl: přinesl své pochyby přímo k Ježíši, který hned viděl, že Jan volá o pomoc. Ježíš tohoto muže velmi miloval, a proto mu dal přesně to, co potřeboval. Věřím, že Jan Křtitel už pak nikdy nebyl netrpělivý. Jsem přesvědčen o tom, že když čekal na popravu, jeho poslední slova byla: „Ježíš je Kristus, Beránek Boží. A já jsem Jan, hlas volajícího na poušti. Díky Boží milosti a síle jsem šel v životě přímou stezkou.“

Stejně tak, milovaní, Bůh jedná ve vašem životě a koná ve vás úžasné věci. Vaším úkolem je pouze uchovat si víru. Až potom překonáte těžké období, budete moci říct: „Kristus je vzkříšený a korunovaný Pán a já jsem jeho milované dítě. Nic mě nezklamalo, On naplnil všechna má očekávání.“


„Netrapte se žádnou starostí, ale v každé modlitbě a prosbě děkujte a předkládejte své žádosti Bohu“ (Filipským 4,6).