VĚČNÉ NÁRUČÍ by Claude Houde

Hospodin nikdy neodmítne člověka, který se k Němu vrátí s upřímným srdcem, ale pomůže mu znovu vybudovat duchovní život, který ztroskotal. Chci vám dnes povědět o jednom zaslíbení. Věřte mu. Přemýšlejte o něm. Pevně se ho držte a uchovávejte ho ve svém srdci. Boží zaslíbení jsou Jeho dopisy lásky k nám, které napsal nám osobně na papíře Své věrnosti a inkoustem Své krve, kterou vám obětoval.

„Nikdo není jako Bůh, Ješurúne; na pomoc ti jede po nebesích, na oblacích ve své velebnosti. Domov je v odvěkém Bohu, na jeho věčných pažích“ (5. Mojžíšova 33,26-27).

Když jste udělali největší ty největší chyby ve svém životě; když kolem vás zuří bouře; když se za sebe tak stydíte, že chcete zmizet; když jste spadli až na dno – podívejte se přesto pod vás dolů a vždycky tam uvidíte Jeho věčné paže. Když jste to sami se sebou vzdali a i vaši nejlepší přátelé se od vás odvrátili; když vás každý opustil a vy nemáte za kým jít – pod lavinou všech těchto problému najdete Jeho věčné náručí. Když potřebujete všechnu svou energii jen na to, abyste začali skládat ty nejmenší kousky vašeho rozpadlého života zpět dohromady; když se vaše snahy o návrat k Bohu zdají tak marné, směšné a zcela beznadějné – přesto je zde pořád Jeho hlas, který přímo vám osobně říká tato slova: „Nalomenou třtinu nedolomí, nezhasí knot doutnající. Soud vyhlásí podle pravdy. Neochabne, nezlomí se, dokud na zemi soud nevykoná“ (Izajáš 42,3-4).

Když je naše víra silná a váš duchovní život pevný; když stojíme před Bohem s vášní a odhodláním v srdcích; když hledíme vysoko do Nebes – v takových časech není těžké věřit tomu, že nás Jeho paže mohou nést. Prožíváme čas milosti a úžasných vyslyšení našich modliteb, a Boží přítomnost je tak blízká a tak reálná. Dosahujeme skvělých věcí, které nás překvapují a naplňují úžasem a chválou. Boží tvář je tak blízko, že téměř cítíme, že se Ho můžeme dotknout; Jeho slova jsou tak dobrá a působí v našich srdcích.

___________
Claude Houde, vedoucí pastor Eglise Nouvelle Vie (New Life Church - Církev nového života) v Montrealu v Kanadě, častý řečník na konferencích Expect Church Leadership Conferences organizovaných World Challenge po celém světě. Pod jeho vedením vzrostla New Life Church z hrstky lidí na více než 3 500, a to na území Kanady, kde je jen málo úspěšných protestanských církví.