NETRPĚLIVÍ VĚŘÍCÍ

Satan pravděpodobně cítil netrpělivost v Janu Křtiteli, když byl držen ve vězení před svou smrtí. Netrpělivost je neschopnost čekat nebo snášet utrpení klidně. A když se staneme netrpěliví s Bohem – nedočkaví dostat od Něj odpověď – a smícháme netrpělivost s vírou, náš postoj v modlitbě se Pánu stane podivným dýmem. Naplní to naše bytí, Jeho chrám -škodlivým zápachem. A místo toho, abychom do nebe vysílali sladce vonící vůni modlitby, šíříme odporný smrad. Satan se chopí tohoto pachu okamžitě.

Netrpěliví křesťané jsou dotčeni, když vidí, že Bůh činí zázraky všude kolem nich, ale ne v jejich životech. Jsou uraženi tím, co věří, že je Boží pomalost na odpovídání jim samotným a často se cítí zanedbaní a uvěznění. Kapitola Židům nám říká, že taková netrpělivost je formou duchovní lenosti: „proto neochabujte, ale vezměte si za vzor ty, kdo pro víru a trpělivost mají podíl na zaslíbení.“ (Židům 6:12) Máme pokyn následovat Abrahamova příkladu: „A protože byl Abraham trpělivý, dosáhl splnění Božího slibu.“ (6:15)

Písmo nám také říká, že „to, co řekne Hospodin, je protříbené“ (Josef). Obdobně jako dnes, Boží sliby nás mohou zkoušet a pokud nepřidáme trpělivost k naší víře během těchto zkoušek, skončíme uraženi Bohem. Přísloví 18:19 uvádí, „Zhrzený bratr je nepřístupnější než pevná tvrz a sváry jsou jako závora paláce.“ Slovo zhrzený v Listě Židům, které je použito zde, znamená „vzdát se, odpadnout“. Jinými slovy, když jsme zhrzeni Bohem, hrozí nebezpečí vymknout se víře úplně. A čím déle se držíme naší zhrzenosti, o to těžší bude zlomit naše okovy ve vězení nedůvěry.

Jakub 1:2-4 nám poskytuje vyléčení: Mějte z toho jen radost, moji bratří, když na vás přicházejí rozličné zkoušky. Vždyť víte, že osvědčí-li se v nich vaše víra, povede to k vytrvalosti. A vytrvalost ať je dovršena skutkem, abyste byli dokonalí a neporušení, prosti všech nedostatků.“