BŮH NÁS POVOLAL, ABYCHOM SE ODLIŠOVALI - Gary Wilkerson

Bůh nás povolal, abychom se odlišovali od světa – nápadně odlišovali.
„Duševní člověk však nepřijímá věci Ducha [Božího], neboť jsou mu bláznovstvím a nemůže je poznat, protože mají být posuzovány duchovně“ (1. Korintským 2, 14).
Ten rozdíl je přesně to, co svět potřebuje. Jak říká Pavel: „Ale když budou všichni prorokovat a vejde někdo nevěřící nebo neznalý, bude ode všech usvědčován a ode všech souzen. Budou se odhalovat skryté věci jeho srdce, a tak padne na tvář, pokloní se Bohu a vyzná: „Vskutku, mezi vámi je Bůh!“ (1. Korintským 14, 24–25).
Nás první úkol je zastavit nedostatek Božího Slova mezi námi. Poznávání Jeho Slova zbaví náš křesťanský život zaběhaného stereotypu. Bude nás konfrontovat s vlastní vyprahlostí, chladem a všedností vůči Kristovým cestám. Padneme na kolena a budeme se zoufale modlit, aby Bůh přinesl změnu.
Modlitba přináší změnu! Mění naše srdce, naše rodiny, naše církve a nakonec i celý náš svět. Prosím vás, abyste se přidali k mému závazku dělat tyto tři věci:
Modlit se, aby Boží Slovo působilo v našich srdcích
Stát v jednotě jako hlas Jeho Slova
Modlit se k Bohu, aby přinesl změnu, kterou může přinést jen On
Modlím se, abychom zažili, jak se Bůh dá poznat, stejně jako tomu bylo při mnohých probuzeních a hnutích, které obrátily společnost vzhůru nohama. Jedině On může zastavit uvolněný příval zla – a znovu přinést zbožnost do společnosti, která zabloudila. Jedině On může oživit církev, obrátit nás k pokání a přinést světu duchovní obnovu.
Obraťme se k Pánu celým srdcem. Hledejme Jeho tvář, volejme k nebi a uvidíme nové, velké dílo v naší zemi.