LIDÉ PLNÍ VÍRY

„Ještě než ho přijal, dostalo se Henochovi svědectví, že v něm Bůh našel zalíbení…Bez víry však není možné zalíbit se Bohu“ (Židům 11,5-6). Co Enoch udělal, že to přineslo Hospodinu takovou radost? Bylo to proto, že kráčel s Bohem, a to v něm dalo vyrůst tomu druhu víry, který Pán miluje.
V Bibli a po celé lidské dějiny se ti, kteří chodili s Bohem, stali muži a ženami víry. Když Církev kráčí každý den s Bohem a je s ním v neustálém společenství, výsledkem jsou lidé plni víry.
Někteří křesťané organizují semináře o víře, rozdávají naučná CD o víře, citují citáty o víře z Bible – to všechno proto, aby vytvořili víru. A je pravdou, že „Víra je tedy ze slyšení zprávy a tou zprávou je slovo Kristovo“ (Římanům 10,17). Ale Ježíš je to Slovo. „Litera zabíjí“ říká Písmo ve 2. Korintským 3,6. Bez důvěrného vztahu s Ježíšem vytváří litera jen mrtvý, sobecký a žádostivý cit, který v žádném případě není vírou – a Hospodin ho nenávidí. Víra přichází nasloucháním Jeho Slovu a kráčením v Jeho blízkosti. Nestačí jen mluvit a stát! Tato důvěrná cesta s Bohem v dnešní Církvi chybí. Víra znamená opravdu vědět, kdo je Bůh, poznávat Jeho slávu a vznešenost. Ti, kdo Boha znají nejlépe, Mu nejvíce důvěřují.
Ukažte mi lidi, kteří kráčejí v blízkosti Boží, nenávidí hřích, odpoutávají se od tohoto světa a učí se znát Jeho hlas – a uvidíte lidi, kteří nepotřebují poslouchat mnoho kázání a učení o víře.

Henochova cesta s Bohem by byla zbytečná, pokud by nevytvářela tuto víru, která neustále rostla. „Vírou byl Enoch odsud vzat“ (Židům 11,5). Jaká je to úžasná pravda! Celá jeho víra se soustředila na velkou touhu v jeho srdci – být s Pánem!