NA ČÍ JSI STRANĚ?

Dnes se mnoho křesťanů utíká schovat před navyšujícími se kalamitami. Takzvaní proroci říkají lidem, aby mířili do bezpečných útočišť. Křesťanští Židé jsou upozorňováni na to, aby se vrátili do Izraele, aby tak unikli finančnímu kolapsu předpovězenému Americe.
Já vím, kde chci být, až se věci rozpadnou. Až se zhroutí finanční trh, chci jít zpět na Wall Street, kde jsem byl i během rozpadu 19. října 1987. Chci tam být jako novodobý Henoch, chodící a mluvící s Bohem, beze strachu – klidný, nebojácný svědek, kázající Ježíše lidem, kterým se zhroutil svět. 
Ježíš nám neřekl, ať se schováváme, On řekl, „Jděte!“ Já chci být tam, kde bude Duch svatý – a ty si můžeš být jist, že On bude v předních řadách bitvy, volajíc k sobě ustarané a bázlivé.
Henoch viděl, že jeho vlastní společnost byla křehká, a když se podíval na poslední dny, vše, co mohl říct, bylo, „Bezbožní!“ Henoch, sedmý po Adamovi, také prorokoval, „Uzři, Pán přichází s tisíci svých svatých, aby nad všemi učinil soud a aby přesvědčil všechny, kdo jsou bezbožní o jejich bezbožných činech, které bezbožně spáchali a o všech jejich hrubých slovech, které bezbožní hříšníci vyslovili proti Němu.“ (Henochova kniha 14-15)
Chodíš s Pánem? Pak musíš vidět svět, jako ho viděl Henoch: bezbožný a plný ducha Antikrista. Jak můžeš být součástí bezbožného? Jak se můžeš sdružovat s těmi, které bude Otec soudit? On přichází s tisíci svých svatých, aby soudil hříšný, ztracený svět. Na čí straně jsi?