VŠECHNO NAPOMÁHÁ K DOBRÉMU

Pavel píše: „Na všech stranách jsme tísněni…bezradní…pronásledováni…jsme sráženi k zemi, ale nejsme poraženi“ (2. Korintským 4,8-9).
„Tísněni na všech stranách“ – platí toto pro váš život? Možná čelíte fyzické bolesti, těžkostem v manželství, finančním problémům, starosti o vaše děti. Život může být někdy hrozně vyčerpávající.
Pravdou je, že můžeme kráčet Boží cestou, a přesto být občas sráženi k zemi. I když zcela plníme Jeho vůli, stále můžeme být bezradní, utrápení a pronásledovaní.
Někteří křesťané zažívají soužení už tak dlouho, že si říkají: „Toto nemůže být od Hospodina. Je toho příliš mnoho, abych to mohl zvládnout. Mé trápení trvá již příliš dlouho a já se cítím naprosto opuštěný. Pán mě tím musí nějak trestat za mé dřívější hříchy. Nemá to jiné vysvětlení.“
Pavel před nás předkládá úžasnou pravdu, jíž se držel, a díky tomu neupadl v zoufalství:
„I když navenek hyneme, vnitřně se den ze dne obnovujeme“ (2. Korintským 4,16).
Poslechněme si pravdu, kterou nám Pavel hlásá:
„Ano, všechna tato trápení a těžkosti vyčerpaly mé vnější tělo. Velmi ho to vysiluje. Ale zároveň se děje něco úžasného v mé duši. Všechny tyto věci ve mně působí k dobrému, a já rostu a stále více poznávám Pána a jeho cesty.“
Pavel věděl, že žije přesně podle Boží vůle. Uvědomil si, že nezažíval soužení proto, že by se na něj Hospodin hněval. Naopak, Pavel věděl hlouběji než kdy dříve, jak moc je milován.
Stručně řečeno, Pavel přijal svůj stav a učil se trpělivosti: „Potřebujete však vytrvalost, abyste splnili Boží vůli a dosáhli toho, co bylo zaslíbeno“ (Židům 10,36).