V JEHO PŘÍTOMNOSTI

Pokud budeš neustále rozjímat o Písmu a budeš mít s Bohem obecenství skrze modlitbu a uctívání, potom se budeš stále více podobat Ježíši. A když uvidíš, jak tě miluje a jak je k tobě milosrdný, budeš Mu stále více důvěřovat, přijdou-li na tebe zkoušky. Jeho Slovo to objasňuje: „Neboť oči Hospodinovy obzírají celou zemi, takže se mohou vzchopit ti, jejichž srdce je cele při něm“ (2. Letopisů 16:9).
Hledej ho celým svým srdcem a denně dychti po Jeho přítomnosti. Potom poznáš a zakusíš Jeho neuvěřitelnou slávu.
Nedokážu si představit, jak vůbec mohou nevěřící prožívat v této nebezpečné době nějaký pokoj, když nemají Ježíšovu přítomnost a Jeho ujištění. Nad lidstvem se nyní vznáší černý mrak strachu a utrpení.
Na nedávném setkání nejbohatších lidí světa řekl jeden mluvčí bolestným hlasem: „Všichni prožíváme ten největší možný zmatek. Přivodili jsme si jej a nevíme, jak se ho zbavit.“
V této hrozné hodině děkuji Bohu za Ježíšovu blízkost. Beru všechen svůj zneklidňující strach a své starosti do modlitební komůrky, kde se zabývám pouze láskou k Ježíši. Tiše Ho uctívám a děkuji Mu a svěřuji Mu všechny své bolesti, stresy a starosti o rodinu. Denně zpívám tuto starou chválu:
Na skrytém místě uzavřen s Bohem,
V přítomnosti Jeho, na tvář Jeho hledě,
Nabývaje sílu závod běžet,
Toužím být uzavřen s Bohem.
Milovaní, Ježíš vás provede přes všechny vaše potíže. On se z vás raduje. Zvládnete to, drazí přemožitelé.