DOTKLA SE LEMU JEHO ODĚVU - Gary Wilkerson

V našem životě jsou doby, kdy věci vypadají velmi neradostně, ale my můžeme říci Bohu: “Vkládám všechnu svoji důvěru v Tebe, protože i když moje situace vypadá beznadějně,  s Tebou není nic nemožného” (viz Lukáš 18:27).
V Markovi 5 čteme, že Ježíše při cestě do domu muže jménem Jairus následoval velký dav.
“A Byla tam jedna žena, která měla dvanáct let krvácení. Podstoupila mnohé léčení u mnoha lékařů a vynaložila všecko, co měla, ale nic jí nepomohlo, naopak, šlo to stále k horšímu. Když se doslechla o Ježíši, přišla k němu a zezadu se dotkla jeho šatu“ (Marek 5:25-27).
V anglickém překladu krále Jakuba se píše: „Mohu to udělat“ a potom: „Ježíš udělá tu druhou část.“ Spoléhala na nemožné, ale byla si jista, že to Ježíš může udělat.
Miluji víru této ženy. Neměla důvod věřit, protože nic co dosud udělala nefungovalo. Ale ona se nakonec chytla této jediné poslední naděje. Řekla sama sobě: „Když se dotknu jen lemu Jeho šatu, tak se dotknu samého Ježíše!“
Prodrala se zástupem a dotkla se lemu Jeho šatů — a “rázem jí přestalo krvácení a ucítila v těle, že je vyléčena ze svého trápení” (Marek 5:29).