JEHO PŘÍTOMNOST V TEMNÉM SVĚTĚ - Gary Wilkerson

„Věz, že v posledních dnech nastanou zlé časy.“ (2. Timoteovi 3:1)
Pavel to neříká, aby nás strašil. Vše to přičítá hříchu lidského srdce:
„Lidé budou sobečtí, chamtiví, chvástaví, domýšliví, budou se rouhat, nebudou poslouchat rodiče, budou nevděční, bezbožní, bez lásky, nesmiřitelní, pomlouvační, nevázaní, hrubí, lhostejní k dobrému, zrádní, bezhlaví, nadutí, budou mít raději rozkoš než Boha, budou se tvářit jako zbožní, ale svým jednáním to budou popírat. Takových lidí se straň.“ (2. Timoteovi 3:2-5)
To je docela velký seznam hříchů. Avšak Pavel nemluví jen k světu, ale i k nám, křesťanům: „budou se tvářit jako zbožní, ale svým jednáním to budou popírat.“
Když říká, že lidé budou sobečtí, docela přesně vystihuje dnešní situaci v mnoha církvích. Mezitím, co roste zlo, v těchto sborech roste snaha propagace sebe sama, profit a pohodlnost. Hospodin nám nikdy neříká, ať se vyhýbáme nevěřícím; oni jsou naše hlavní misie. A tak když nám Pavel říká, abychom se „takových lidí stranili“, odkazuje na naše blízké - křesťany, kteří popírají Boží autoritu ve svých životech. Ve skutečnosti tím, co říká, potvrzuje toto, „Proč bych měl soudit ty, kdo jsou mimo nás? Nemáte soudit ty, kdo jsou z nás? Kdo jsou mimo nás, ty bude soudit Bůh. Odstraňte toho zlého ze svého středu!“ (1. Korintským 5:12-13). Jako Boží lid, co jasnějšího volající k pokání bychom měli slyšet?
Satan bude pokračovat v chrlení smrti. A jen jedna věc může vzdorovat jeho peklu na zemi: církev, která je schopná se postavit a hlásat Boží Slovo odvážně a nedotknutelně. Bez svaté přítomnosti v tomto tmavnoucím světě svět nikdy nepozná alternativu.