ZJEVENÍ JEHO SLÁVY

Je krásné trávit čas s Bohem. Zaslíbil nám, že čím víc budeme hledat Jeho blízkost, tím víc se bude Jeho přítomnost v našem životě projevovat a obklopí nás Jeho dokonalý řád. A stane se dokonce něco ještě úžasnějšího: vytrvalé usilování o Boží přítomnost nás dovede ke zjevení Boží slávy.
Mojžíš žádá Boha o projev Jeho přítomnosti, "abych tě znal" (Exodus 33:13). A takto svému služebníku Bůh odpověděl: "Má přítomnost půjde s tebou a dám ti odpočinout" (33:14).
Mojžíšova žádost by byla dostatečná pro většinu křesťanů. Vždyť kdo z nás nechce Bohem zaslíbený pokoj a odpočinek? Co víc by si kdo mohl přát? A přesto Mojžíšovi ujištění o Boží přítomnosti nestačilo. Věděl, že je toho víc a volal "Ukaž mi prosím svou slávu!" (Exodus 33:18)
A Bůh Mojžíšovi ukázal svou slávu!
Pánova sláva se neobjevila v nějakém světelném oblaku ani v v zemětřesení. Namísto nějakých ohromujících ukázek moci Bůh vyjádřil svůj charakter prostě: "Hospodin prošel kolem něj a volal: Hospodin, Hospodin! Bůh soucitný a milostivý, nesmírně trpělivý, velmi laskavý a věrný, pamatující na milosrdenství tisícům pokolení, odpouštějící nepravost, provinění i hřích." (Exodus 34:6-7)
Vidíte? Boží sláva je zjevením Jeho dobroty, milosrdenství, lásky a soucitu.