MOJE NEJVÝZNAMNĚJŠÍ POSELSTVÍ - Nicky Cruz

Moje první kniha, "Utíkej malý, utíkej" je příběhem o tom, jak mne Bůh zachránil před životem v nenávisti a nepřátelství, které panovalo mezi pouličními gangy v New Yorku. Kniha se stále dobře prodává a bez přestání slouží těm nejbezmocnějším a nejzraněnějším lidem v naší společnosti.
Po "Utíkej, malý utíkej" jsem napsal několik dalších knih, které se pokoušely odhalit hněv, nenávist a beznaděj života uvnitř velkoměsta. Každá z nich nabízela několik způsobů, jak tyto problémy vyřešit. Bůh moji námaze milostivě požehnal. Naším poselstvím o naději jsme zasáhli miliony.
Během několika posledních měsíců Bůh vložil do mého srdce nové poselství o naději a zároveň s ním i hlubokou touhu ho sdílet s ostatními. Toto poselství je o svobodě a duchovní hojnosti: o životě prožitém v naprosté jednotě s Ježíšem; o prolomení našich pozemských omezení a o mocném ovlivnění okolního světa. Je o mně a o tobě, jak konečně nacházíme svoje místo v nádherném Božím království na zemi. Vidět lidi tak, jak je vidí Bůh. Ze všeho nejvíce pak je o uchopení nadpřirozené síly Ducha svatého, kdy mu dovolujeme, aby v našem nitru zjevoval Svoji moudrost a moc. Jakou zažijeme proměnu, když objevíme a uchopíme s ničím nesrovnatelnou a nezpochybnitelnou Boží moc ve svých životech.
"Přišel jsem, aby měly život, a měly ho v hojnosti." (Jan 10:10)
Svět okolo nás už nepřijímá věroučný systém založený na tradici a určité samolibosti - děláme si věci v církvi tak, jak jsme je dělali doposud. Přicházející generace zároveň uvidí Boží moc působící v jejich životech skutečným a dynamickým způsobem, protože v opačném případě naše poselství pro ně nebude použitelné a nebudou mít zájem následovat našeho Spasitele. Potřebují vidět přímou souvislost mezi naší vírou a naším životem. Pokud ne, zavrhnou nejen nás, ale i našeho Spasitele.

Nicky Cruz, mezinárodně známý evangelista a plodný autor, který se obrátil k Ježíši Kristu od života v nenávisti a zločinnosti poté, co potkal v roce 1958 v New Yorku Davida Wilkersona. Příběh o jeho dramatickém obrácení poprvé zazněl v knize Davida Wilkersona  Dýka a kříž a pak jej později popsal sám Nicky ve svém bestselleru Utíkej, malý, utíkej.