ZBYTEČNÁ SNAHA

Všichni bychom mohli říci: „Jsem vykoupen krví Spasitele, ale ještě jsem na spásu úplně nedosáhl.“ Zpíváme Bohu a chválíme Ho, ale mnozí z nás se Mu stále usilovně snažíme zalíbit.
Čas od času můžete nějaký hřích porazit a radovat se z toho vítězství. Řeknete si: „Dokázal jsem to. Věděl jsem, že když do toho dám celou mysl a celé srdce, zvítězím.“ Máte sklon být pyšní na to, co jste dokázali, a pak jít a soudit ostatní, kteří nebyli tak úspěšní.
Když jsem byl mladší a s něčím jsem bojoval, přesvědčoval jsem sám sebe: „Zvládnu to, i kdyby mě to mělo zabít.“ A vypadalo to, že mě to skutečně zabije! Uplynul měsíc dva a pomyslel jsem si: „Ty chtivé myšlenky jsou pryč. Jsem svobodný!“ Ale vždycky se ukázalo, že šlo jen o dílčí vítězství a přišlo zklamání.
Volal jsem, „Bože, prosil jsem Tě, abys mě ochránil, ale Ty jsi to neudělal. Ty pocity jsou stále ve mně.“ A dával jsem vinu Bohu.
Co se stalo? Tak jsem se lidsky snažil být spravedlivý, že jsem přestal chápat, jaká je opravdová spravedlnost – jediná spravedlnost, která je pro Otce přijatelná – tedy ta skrze Jeho Syna, Ježíše. Když stojíme před Otcem, přijímá nás pouze skrze Krista, skrze Jeho spravedlnost a vítezství.
Možná si říkáte: „Co musím udělat?“ Nejdříve ze všeho přestaňte poslouchat ďáblovy lži. Za druhé se postavte na své duchovní nohy a začněte prohlašovat: „Vírou v Ježíšovu krev obdržím Kristovu spravedlnost.“ A potom se radujte!
„V němž máme [skrze jeho krev] vykoupení, odpuštění hříchů“ (Koloským 1, 14). Vykoupení znamená prostě „osvobození“ a my jsme byli osvobozeni Ježíšovou vzácnou krví. Můžeme se postavit každému obvinění a říct: „Satane, to je naposled, cos mě obvinil. Moje Bible mi říká, že jsem vykoupený, protože věřím v to, co pro mě Ježíš vykonal na kříži.“