POKOJ — BOŽÍ DAR

“Netrapte se žádnou starostí, ale v každé modlitbě a prosbě děkujte a předkládejte své žádosti Bohu. A pokoj Boží, převyšující každé pomyšlení, bude střežit vaše srdce i mysl v Kristu Ježíši” (Filipským 4:6-7).
Když jsem nedávno znovu četl tento oddíl, byl jsem  zasažen  něčím, čeho jsem si nikdy předtím nevšiml. Pavel nás vyučuje, abychom si přestali dělat starosti a šli k Bohu s modlitbou a pokornou prosbou. Potom Mu máme děkovat za odpověď. Ale Pavel neříká nic o přijetí osvobození, nasměrování, zázracích nebo uzdravení. Říká, že místo toho obdržíme dar . . . Boží pokoj.
Bůh odpovídá na všechny naše požadavky a pokorné prosby darem Svého pokoje: “Pokoj Boží bude střežit vaše srdce i mysl.” Jinými slovy - Boží první odpověď na každou naši modlitbu a volání srdce je Jeho pokoj!
Všichni modlící se lidé mají jednu věc společnou: Nehledě na to, jak špatně se můžeme cítit, když se modlíme v soukromí, vyjdeme z modlitby naplněni Jeho pokojem. Bůh se o nás vždy postará. On zorganizuje události, ale do té doby než dostaneme odpověď na svoji modlitbu nám říká: “Nedám vám to, co si myslíte, že potřebujete, ale co já vím, že potřebujete — pokoj mysli a srdce.”
Mnozí z nás zápasí s Pánem v modlitbě. V slzách se domáháme různých  věcí; tlučeme na nebeské brány; domáháme se každého slibu. Ale když dny, týdny a měsíce ubíhají, začneme se divit: “Proč mě neslyšíš, Pane? Co blokuje moji modlitbu? Co jsem udělal? Zarmoutil jsem Tě nebo rozzlobil?”
Ve skutečnosti nám Bůh řekl: “Zde! Zde je můj pokoj a ten převyšuje všeliký rozum. Vezměte si jej a nechte jej vládnout ve svém srdci, zatímco já budu pracovat na všech věcech pro vaše dobro.”