NIČIVÝ HŘÍCH - Claude Houde

„Bez víry je nemožné Ho potěšit.“ Hluboce věřím, že hřích nevíry je jedním z nejvíce ničivých hříchů moderního křesťanství. Nevěra nám duchovně uřezává krky a zaslepuje nás. Přivádí nás ke spánku a svazuje nás kousek po kousku, neúprosně, rok za rokem, dokud přijmeme nepřijatelné.
V současnosti zažívá království Boží největší celosvětové duchovní probuzení v historii lidstva. Ale zároveň  najdeme jen nepodstatný nárůst ve více než 90 procentech evangelikálních církví v Severní Americe a Evropě. Lidé se v nich jen snaží znovu přivolat minulá probuzení nebo zoufale touží a jsou citově navázaní k poslední módě, nějakému dech beroucímu a instantnímu průlomu, který se má stát někde v neznámé budoucnosti.
Prosím pochopte mě, jsem hluboce vděčný Bohu, co učinil včera stejně jako co dělá po celém světě. Chválím ho za to, ale jsem tu dnes! Musím činit pokání (činit pokání v podstatě znamená změnit směr), že jsem nedůvěřivý a nechápavý v životě víry, protože se mě stává, že toleruji co tolerovat nemám.
Nevěra je mnohem vážnější a ničivější, než dokážeme pochopit. Jsme obklopeni světem nemorálnosti, úpadku, modlářství a démonických náboženských rituálů. Jsme znechuceni jejich krutostí a prázdnotou duchovního života nebo opravdovým duchovním smyslem? Ježíš stojí pevně a zůstává silný, ale my pláčeme v nedůvěře. Nedůvěra Ho doslova přibila na kříž.
Ježíš Kristus zůstává stejný včera, dnes a navěky a Bůh nikomu nenadržuje. On je neměnný – nikdy se nezmění; všemohoucí – plný moci; absolutně spravedlivý; a úplně oddaný, aby konal ve tvém městě, církvi a zemi to, co On majestátně a nadpřirozeně činí po celém světě dokonce i v tento čas, když čteš.
Mezi námi a velikostí Jeho síly, která je bez hranic, zeje propast nedůvěry. To je proč nemůžeme žít další den bez volání , „Pane posilni naši víru!“

Claude Houde, vedoucí pastor Eglise Nouvelle Vie (New Life Church) v kanadském Montrealu, je častým řečníkem na Expect Church Vedení konferencí pořádaných World Challenge po celém světě. Pod jeho vedením New Life Church rozrostla z hrstka lidí na více než 3500 v části Kanady s několika úspěšných protestantských církví.