DŮVĚŘUJ V JEHO LÁSKU A MILOST

Pokud chceš, aby Boží pokoj vládl ve tvém životě, tak se musíš vzdát několika věcí:
  • Přestat zkoušet přijít na to, jak Bůh bude jednat
  • Přestat se strachovat a trápit (Filipským 4:6: “Netrapte se žádnou starostí”)
  • Přestaň Bohu říkat, co je pro tebe správné
  • Přestaň myslet, že jsi neúspěšný člověk a nemůžeš potěšit Boha
Jedna ze satanových nejúspěšnějších lstí, jak obrat křesťana o pokoj je přesvědčit  ho, že musí usilovat zalíbit se Bohu. Pořád to na mě zkouší!
Někdy když potřebuji tiché místo k modlitbě, jedu autem do hor. Byl jsem tam nedávno a díval jsem se přes zelená pole a lesy a těšil jsem se z Pánovy přítomnosti. Z ničeho nic mě přepadla myšlenka, že nedělám nic pro Pána.           
“Pane,” vykřikl jsem: “Já nedělám moc pro Tvé království. Všechno, co dělám je, že se modlím, připravuji kázání a chodím do církve a káži. Celý svět jde do pekla a já pro Tebe nic nedělám.”
Přepadly tě někdy takové myšlenky? Děláš všechno, abys se zalíbil Pánu, přesto se ale stále necítíš svatý? Já vím, že jsem se necítil svatý. Ve skutečnosti se stěží někdy cítím svatý . . . dokonce ani ve svých nejlepších dnech. Dokonce ani když káži pod pomazáním Ducha svatého.
Můžete se ptát: “Ty, bratře Dave? Někdy se necítíš, že bys dělal dost pro Boha?” Ano! Ďábel přichází a způsobuje, že se cítíme nehodni, nenaplněni a ztrácíme svůj pokoj tím, že dbáme na tyto hrozné pocity.
Naslouchejte Pavlově modlitbě za nás: “Bůh naděje nechť vás naplní veškerou radostí a pokojem ve víře, aby se rozhojnila vaše naděje mocí Ducha svatého” (Římanům 15:13).
Důvěřuj v Jeho dobrotu. Věř v Jeho lásku a milost. A neobviňuj Jej, že se na tebe zlobí, nebo je z tebe zklamaný, nebo s tebou nemluví. Nechť Jeho pokoj vládne ve tvém srdci a nad celým tvým životem.