BŮH MÁ VELKOU TRPĚLIVOST

Boží poselství pro Jeho lid v Žalmu 37 je pro mě hlubokým požehnáním. Doporučuji, abyste si tento žalm četli před spaním. Je to jedna z nejsilnějších, nejpovzbudivějších částí Božího slova. Bez ohledu na to, čím právě procházíte a v jak obtížné jste situaci, tento žalm pro vás bude zdrojem ohromné síly a povzbuzení.
Žalm 37, 7 mě obzvlášť zajímá ve spojitosti s tím, co se děje v komunitě homosexuálů. Státy schvalují zákony, které dláždí cestu k manželstvím osob stejného pohlaví a stovky homosexuálů už byly oddány. Tato nepravost a zesměšňování pravého, Bohem daného manželství mě tak zarmoutilo, že jsem volal: „Pane, kradou nám národ. Zesměšňují Tvé svaté Slovo. Amerika se oddává hříchu, který neznali ani v Sodomě a Gomoře. V Bibli není žádná zmínka o tom, že by se v těchto zvrácených společnostech homosexuálové brali.“
Poté jsem si přečetl Žalm 37, 7: „Nezlob se, když někdo slaví úspěch, když někdo provádí, co si umane“ (Žalm 37, 7). Jinými slovy: „Nenech si tím zkazit náladu. Neužírej se tím. Bůh slyší, když Jeho lid hluboko uvnitř sténá, a má velkou trpělivost.“
Ať si nikdo, kdo činí zlo, nemyslí, že Bůh jeho neskrývanou neposlušnost a výsměch Jeho Slovu přehlédne. Všude v Bibli najdeme příklady, kdy Hospodin seslal soud, když se společnost oddávala nepravostem.
Modlete se v těchto časech za náš národ. Bůh slyší modlitby Svého lidu!