SKUTEČNÉ OBČERSTVENÍ

Ve Skutcích 3:19 Petr mluví o “časech občerstvení”, které přijdou, když je člověk v Pánově přítomnosti. Jsem přesvědčen, že dokonce i nyní, v dobách globálního zmatku církev zažívá takový čas občerstvení. Je to událost, ve které Ježíš projevuje svoji přítomnost po celém světě.
Ano, v mnoha církvích je hodně duchovní mrtvosti a suchosti. Zástupy věřících zvolily pro sebe cestu s Ježíšem, zatímco ostatní se zbláznili po světských radovánkách.
Ale něco úžasného se děje po celém světě, dokonce i v islámských národech. Je to nepopiratelný důkaz toho, že se Duch svatý  vznáší nad národy a mocně se projevuje Kristova přítomnost. Děje se to napříč Ruskem, Čínou, Jižní Amerikou, Afrikou, Asií a téměř každým národem na zemi. Bůh upoutává lidi v Mongolsku a státech bývalého Sovětského svazu. Také v Indii  Boží duch mocně pracuje.
Slýchám o občerstvení, které se týká různých měst a velkoměst v USA. Pastoři touží po skutečném projevu Boží přítomnosti ve svých církvích.
Toto občerstvení  z Kristovy přítomnosti je výsledkem vyvýšení Jeho samotného — nikoliv výsledkem divů a zázraků, duchovních darů nebo “probuzení”, které brzy uvadá. Je to projev posledních dní slávy a moci Kristovy. Mnozí mi píší a vyjadřují, že jdou do církve a touží zakusit skutečnou přítomnost Ježíše. Nechtějí už žádnou zábavu, šou a prázdné metody, ale volají: “Dejte mi Krista. Dejte mi mocnou, uzdravující a jedinečnou přítomnost Ježíše.”
Kéž je toto v těchto dnech voláním srdce všech Božích lidí.