MLUV K LIŠKÁM - Carter Conlon

Jakmile se rozhodneš, že si uspořádáš věci v životě, nebuď překvapen, pokud přijde nepřítel a řekne ti, že to nezvládneš. I Ježíš musel čelit těmto lžím, ale On věděl, že to je jen liška snažící se zničit ovoce vinné révy, kterou Mu dal Bůh.
Písmo nám říká o chvíli, kdy přišli “někteří Farizeové a řekli Ježíši: “Rychle odtud odejdi, protože Herodes tě chce zabít. On jim řekl, “Jděte a vyřiďte té lišce: Hle, já vyháním démony a uzdravuji dnes i zítra, a třetího dne dojdu svého cíle.”” (Lukáš 13:31-32)
“Dojít svého cíle’ neboli být zdokonalený. Démon se bez pochyby pokusí svést tě z tvé cesty, říkajíc, “Tato cesta je pro tebe moc náročná. Vyber si jinou. Nemusíš dělat věci Božím způsobem.” Avšak všimni si Ježíšovy reakce, “Ne! Já vyháním démony a uzdravuji dnes i zítra. A třetího dne dojdu svého cíle Boží mocí!”
Ty máš také moc mluvit k liškám ve svém životě: “Už tě ve svém životě nebudu dál obveselovat. Boží milostí tebe budu zbaven. Byla mi dána moc čelit zlému a být denně uzdravován. Nepřináším do svého pracoviště něco, co se nazývá Křesťanství, ale smrdí to všude kolem mě. Přináším s sebou tu sladkou přítomnost Hospodina kamkoliv jdu! Dokončím svou cestu a dosáhnu plného potenciálu toho, pro co byl můj život určen! Žadná malá liška mě neodloučí od Božího plánu pro můj život!”
Mluv k liškám a pak jen důvěřuj Pánu pro Jeho milosrdenství a opatření!
Carter Conlon se přidal k týmu pastorů Times Square Church v roce 1994 na pozvání zakladatele Dawida Wilkersona, starším pastorem byl ustanoven v roce 2001.