BŮH O TEBE MÁ STAROST

Satanovou strategií je svést věřící a zpochybnit, že Bůh věrně odpovídá na modlitby. Raději chce, abychom uvěřili, že si Bůh zacpal uši a neslyší naše volání a ponechá nás napospas.
Velikou tragédií v dnešní církvi je, že jen málo lidí věří v sílu a účinnost modlitby. Bez důvodu k rouhání jsou zástupy Božích lidí slyšet, jak si stěžují: „Modlil jsem se, ale nedostal jsem žádnou odpověď. Modlil jsem se tak usilovně a dlouho bez výsledku. Všechno, co chci, je jen malý důkaz, že Bůh koná. Jak dlouho musím čekat?“ Tito věřící už déle nenavštěvují své tajné modlitební místo, protože jsou přesvědčeni, že jejich prosby, počaté na modlitbě, jsou někde potraceny u Jeho trůnu. Další jsou přesvědčeni, že jenom „duchovní obři“ dokáží své modlitby protlačit až k Bohu.
Budu-li upřímný, mnoho Božích svatých zápasí s pochybnostmi: „Jestli je Boží ucho otevřené na mou pilnou modlitbu, proč je zde jen tak malý důkaz, že odpovídá?“ Modlili jste se určitou modlitbu dlouhou dobu, aniž jste přijali odpověď? Dokonce už uběhly roky a stále čekáš, doufáš...divíš se?
Buďme opatrní, abychom neobviňovali Boha z lenosti, že se nezajímá o naše potřeby a prosby, jak to činil Job. Job si stěžoval: „Volám k tobě o pomoc, ale neodpovídáš mi, postavím-li se, upíráš na mne svůj zrak“ (Job 30: 20).
Jobova vize Boží věrnosti byla zastíněna jeho současnými potížemi a skončil obviněním Boha, že na něho zapomněl.
Je načase, aby se křesťané upřímně podívali na důvody, proč jsou naše modlitby potraceny. Možná budeme shledáni vinnými z obviňování Boha ze zanedbávání, když nevezmeme na sebe odpovědnost za své vlastní chování.
„Čekej na Hospodina a dbej jeho cesty, pozvedne tě a obdržíš zemi v dědictví“