PŘIJDE ODPLATA

Dovolte mi zmínit čtyři důsledky sesazení Boha z trůnu.
"Izrael jest vinný kmen prázdný, ovoce skládá sobě." (Ozeáš 10:1). Každý v Izraeli si hleděl svého a důsledkem byla totální prázdnota. Ozeáš tu mluví k věřícím a ukazuje jim co se stane všem, kdo vytlačí Pána ze svého života. Takoví lidé se stávají sobeckými a nešťastnými - a každá jejich snaha vyjde naprázdno.
"Klade díly srdce jejich,... Onť poboří oltáře jejich, poplení obrazy jejich" (Ozeáš 10:2). Srdce našeho národa je rozdělené. Američané mají plná ústa Boha a náboženství, ale neuctívají Pána v pravdě. To přímo vedlo ke zhroucení všech našich posvátných institucí. Naše společnost už nevěří Bohu. Místo toho se naučila spoléhat na vládu, vzdělávací systém, sociální systém -- to všechno ve snaze najít nějakou stabilitu. A co Bůh na to? "Když nevěříte mně, nechám všechny instituce, ve které vkládáte důvěru, padnout. Nezbyde vám nic, v co byste mohli věřit.
"Orali jste bezbožnost, žali jste nepravost... doufáš v cestu svou" (v. 13). Ozeáš říká, "Přestali jste věřit Bohu a teď budete sklízet nepravost!" Lidstvo je dnes sofistikované, vzdělané, ale odmítlo Bibli a modlitbu. A kam nás všechno to sofistikované vzdělání dovedlo?
"Nemáme žádného krále, nýbrž aniž se bojíme Hospodina" (v. 3). Srdce izraelského krále bylo plné modlářství. Proto, když Izrael začal scházet z cesty, neměl žádnou moc, aby jejich ztrátu víry zastavil. V jeho slovech nebyla autorita a lid si stěžoval, "Nemáme žádné vedení, žádný směr. Jsme jako loď bez kormidla, unášená větrem!"
To samé se děje dnes v našich církvích. Mnoho křesťanů se svým pastorům jen vysmívá a podrývá jejich autoritu. Proč? Protože jejich slova žádnou autoritu nemají! Lidé vám řeknou, "V našem sboru už nemáme žádné vedení. Jsme zmatení a ztracení." Bohužel, toto je odplata za sesazení Boha z Jeho trůnu.