SYMBOLY PRO DUCHA SVATÉHO - Jim Cymbala

Bible má pro Ducha Svatého mnoho symbolů. Jedním z nich je vítr, což je v řeckém originálu Nového zákona stejné slovo, které se používá pro dech. Vítr nám pomáhá představit si neviditelný a tajemný pohyb Ducha (Jan 3:8).
Holubice symbolizovala Ducha během Ježíšova křtu. "A hned když vystupoval z vody, uviděl roztrhávající se nebesa a Ducha jako holubici, jak sestupuje k němu." (Marek 1:10) Duch Svatý je všemohoucí, ale obzvláště jemný a citlivý v jednání s námi. Všichni jej můžeme až příliš snadno zarmoutit.  
Olej je symbolem často používaným pro Ducha Svatého ve Starém zákoně. Pomazání Ducha je připodobněno k oleji, kterým bylo potřeno skoro všechno ve svatostánku. Když byl postaven coby místo uctívání, olejem byly pomazány nejenom předměty v chrámu, ale i kněží. Později dostali starší rané církve pokyn, aby se modlili za nemocné a mazali choré věřící olejem coby symbolem působení Ducha Svatého (Jakub 5:14)
Jedním z mých nejoblíbenějších symbolů Ducha Svatého je oheň. Zastupuje Boží přítomnost a moc. Ještě před tím, než se objevil Ježíš, přišel na scénu Jan Křtitel a řekl: „Já vás sice křtím vodou, avšak přichází silnější než já ... on vás bude křtít v Duchu Svatém a ohni." (Lukáš 3:16, přidaný důraz)

Jim Cymbala založil sbor s názvem "Brooklyn Tabernacle" (brooklynský svatostánek) s méně než dvaceti členy v malé zanedbané budově v problémové městské čtvrti. Je brooklynským rodákem a dlouholetým přítelem Davida i Garyho Wilkersona.