BOŽÍ VELKÝ ZÁMĚR PRO JEHO LID

Věřím, že Bůh má pouze jeden velký záměr pro svůj lid od té chvíle, kdy visel na kříži, a ten se nezmění, dokud se Kristus nevrátí ve slávě. Boží záměr souvisí s pochopením tajemství evangelia, které bylo poprvé zjeveno apoštolu Pavlovi. Již to není tajemstvím.

Pavel řekl: „Mně skrze zjevení oznámil tajemství…které za jiných dob nebylo lidským synům oznámeno tak, jak je nyní skrze Ducha zjeveno…abych všem vysvětlil, jaká je účast na tom tajemství…“ (Efezským 3:3-9).

Zjevené tajemství je prostě toto: Kristovo tělo je dosud zde na zemi! Hlava je v nebesích, ale zbytek jeho těla je zde na zemi. My, kdo ho milujeme a sloužíme mu, jsme jeho tělem, viditelnou částí, kterou lidstvo z Krista vidí.

„Neboť jsme údy jeho těla, z jeho masa a kostí“ (Efezským 5:30).

„On je hlavou těla církve…“ (Koloským 1:18).

Celý Boží záměr pro tyto poslední dny se dá shrnout do tohoto jediného souvětí: Protože jsme Kristovým tělem na zemi, Božím záměrem je, aby se každý úd stal opravdovým vyjádřením Kristovy podstaty!

Bůh zamýšlí, abychom vyjádřili natolik celkovou plnost Krista, aby jakýkoli hříšník v nás mohl vidět Pána Ježíše Krista tak jasně, jako kdyby znovu kráčel tady po zemi v těle. Máme si přivlastnit tolik z jeho plnosti, z jeho slávy, aby svět v nás viděl naději a odpovědi na své potřeby.

Nestačí jen znát Krista. Musíme být plní toho, kým je on! Musíme sledovat všechno, co říkáme a děláme a ptát se: „Reprezentuje to Krista? Je tohle tím, co chci, aby skrze mě poznal tento hříšník o sobě?“ Šel by Kristus ve svém fyzickém těle do obscénního divadla? Navštěvoval by pornografický koutek? Zneužíval by nějak své tělo? Zapletl by se do cizoložství, smilstva, pití? Podváděl by, pomlouval, říkal ošklivé příběhy či lhal? Žil by ve lži, a potom kázal pravdu? Pokoušel by se šířit světlo, kdyby měl ve svém srdci trochu temnoty? Říkal by druhým, aby necizoložili, a pak by to sám potají dělal?

Musíme mít před očima neustále tento jeden Boží záměr – že my, jeho tělo, odrážíme věrně a čistě, kým je on! Nastav své srdce, aby pravdivě vyjadřovalo, kým je Ježíš Kristus.