POCITY VERSUS PÍSMO

Četl jsem prohlášení napsané před 150 lety misionářem Georgem Bowenem:

„NECHEJME PODROBIT VEŠKERÉ LIDSKÉ POCITY KŘESŤANŮ PÍSMEM“

Mimo jiné také prohlásil, obstojí naše nejhlubší strachy před Písmem? Obstojí naše zmítaná víra před tím, co je psáno v Písmu? Existují nějaké důvodné pochybnosti, které obstojí v této zkoušce?

Když jsme zavaleni okolnostmi a do našich srdcí vstoupí pochybnosti, máme sklon to omlouvat, protože právě procházíme těžkostmi. Zakoušíme bolest, různá utrpení a zdrcující zkoušky. Otázkou je: Jak se k tomu postavíme? Obstála by naše reakce před Písmem?

Čemu dnes čelíš ve svém životě? Finančním problémům? Nezaměstnanosti? Velkým zdravotním problémům? Úzkostným stavům? Jak se s tím vyrovnáváš? Ztotožňuje se tvé chování s Písmem?

Kupříkladu v Písmu je psáno: „Kdo pochybuje, podobá se lodi zmítané ve vlnách.“ Pomíjíš Písmo a pokračuješ dál ve zmítání se uprostřed zoufalé situace?

Pochyboval jsem mnohokrát, když má situace vypadala bezvýchodně, ale také jsem čím dál tím víc důvěřoval Duchu Svatému, aby podřídil mé pocity tomu, co je psáno. Písmo trumfne vše co zakoušíme.

Bůh napomáhá všem, abychom prostřednictvím Písma otestovali své reakce. Zeptej se sám sebe: „Je toto chování biblické? Ztotožňují se mé emoce s Písmem?“ Pokud ne, modli se za sílu přiznat to a učinit změnu.
Buduj svou víru!