NEVOLNÍK

Boží cesty se zdají být paradoxními pro lidskou mysl. On říká: „Abys žil, musíš zemřít. Abys našel svůj život, musíš ho ztratit. Aby ses stál silním, nejdřív se musíš stát slabým.“

Jeden z největších paradoxů je tento: Abys byl doopravdy svobodný, musíš se stát zavázaný. Chceš-li získat největší svobodu v Bohu, musíš se vzdát všech práv a stát se celoživotním otrokem Ježíše Krista. Existuje slavné otroctví z lásky, jež vede k nejvyšší formě volnosti. Je to dobrovolné vzdání se, vyvěrající z lásky a vroucnosti, jež způsobí, že otroctví budeme považovat dokonce za úžasnější než synovství.

V době, kdy Boží děti jsou posedlí dožadováním se svých práv a zaujatí požehnáním od Pána, prospělo by nám nechat Ducha Svatého otevřít naše oči, abychom uviděli nové, ještě neobjevené místo v Bohu. Přijímat všechny dobré věci je v souladu s dokonalým božím řádem, a žádné Boží dítě by se nemělo cítit provinile kvůli požehnání, jež se na něj vylévá.

Přesto musíme vidět, že existuje něco lepšího než požehnání a prosperita, něco mnohem více odměňující, nežli všechen ostatní mnohonásobný přínos, jež denně dostáváme.

Otrok je někdo, kdo vstoupil do svátosti služby se svým pánem. Je to nádherně popsáno v této části Písma:

„Když koupíš hebrejského otroka, ať u tebe slouží šest let, ale sedmého roku ať zadarmo odejde na svobodu. Jestliže přijde sám, odejde sám; jestliže měl ženu, odejde s ním i jeho žena. Jestliže mu jeho pán dal ženu a ta mu porodila syny nebo dcery, zůstane žena s dětmi u svého pána a on odejde sám. Jestliže ale otrok prohlásí: ‚Miluji svého pána, svou ženu a své syny, nechci odejít na svobodu,‘ pak ho jeho pán přivede před Boha; přivede ho ke dveřím nebo k veřeji, probodne mu ucho šídlem a on zůstane navždy jeho otrokem.“ (Exodus 21:2-6)

Toto je mnohem více, než obraz Božího zájmu o otroky a služebníky – je to jasným zobrazením otroka Pána Ježíše Krista.

V tomto smyslu je Kristus Pánem a my jsme služebníci, jejichž svoboda byla koupena. Kříž je Boží Sobota, rok propuštění všech vězněných, zajatců, otroků a služebníků a my, kteří jsme byli zaprodaní pod Zákon, jsme osvobození z milosti!

Jsme osvobození od hříchu, přesto otroci Kristovy, po všechny dny, z vlastní volby.