SLZY SPRAVEDLIVÝCH

Bible důrazně prohlašuje, že žádná slza Božích dětí nespadne na zem. David řekl: „Mé slzy schovej do své lahvice- ty sám víš nejlépe, kolik jich je!“ (Žalm 56:9). Slzy zbožných jsou pro Boha velmi cenné, opatruje je. Jestliže Bůh opatruje mé slzy, neopatruje snad také mne?

Zdá se to snad příliš neuvěřitelné? Vždycky mne praští do očí, že pokud On počítá každou mou slzu, jak vzácná pro něj musí být moje krev – moje obživa – moje potřeby.

Dokud nejsme ve svých myslích přesvědčeni, že Bůh bere obzvlášť na zřetel každé utrpení, které snášíme, nemůžeme mít takovou důvěru, abychom věřili, že on si naše slzy schovává do lahvice. Dokážeme uvěřit této pravdě – že Bůh, který počítá každý vlas na naší hlavě a schovává si každou slzu – zasahuje v nás prospěch?

Naslouchejte tomuto slovu ve svém nitru: Každá slza, kterou jsi prolil kvůli svým minulým hříchům, každá slza prolitá v dobách trápení a stresu, každá slza prolitá nad ztracenými dušemi, je spočtena.

Možná, že namítneš: „Já nepláču. Zřídkakdy prolévám slzy.“ Věřím ve slzy duše – které vidí pouze Bůh – vnitřní, skryté slzy prolévané často ve chvílích trápení a nouze.

Žádná ze tvých slz nebyla prolitá nadarmo! Žádná není zbytečná. Věřit v Boha znamená věřit této neuvěřitelné pravdě!