PŘÍCHOD JEŽÍŠE

Věřím, že Ježíš přijde brzy. Vidíme, jak Pán shromažďuje národy proti Izraeli. Události se rychle posouvají směrem k Armagedonu.

„Stejně tak, až uvidíte toto vše, vězte, že se už blíží, že už je ve dveřích!“ (Matouš 24:33)

„Ten den a hodinu však nikdo nezná – ani nebeští andělé, ani Syn – jedině sám můj Otec.“ (v. 36)

Všechno naznačuje, že dojde k válce na Blízkém východě proti Izraeli. Z vření v arabských národech vzejde jednotné rozhodnutí zničit Izrael. Máme před očima naplnění proroctví, o nichž jsme kázali mnoho let.

Ti, kteří znají Písma, mají skrze Ducha Svatého vnitřní poznání o příchodu Pána. Slyšíme volání Ducha Svatého, který v nás přebývá: „Pane Ježíši, přijď!“ Ježíš řekl:

„Proto bděte, neboť nevíte, ve které chvíli přijde váš Pán.(v. 42)

„Proto i vy buďte připraveni, neboť Syn člověka přijde v nečekanou chvíli.“ (v. 44)

„Blaze služebníku, kterého pán při příchodu zastihne, že tak jedná.“ (v. 46)

Milovaní, vnímáte, že toto jsou poslední z posledních dnů? Sdílíte touhu po Jeho návratu?

Vzhlédněte, naše vykoupení se blíží!