DĚKUJEME BOHU ZA JEHO MNOHONÁSOBNOU MILOST A LASKAVOST

Duch Svatý mne vede k tomu, abych psal o tom, jak Bůh otevírá zavřené dveře. Pro někoho ze čtenářů to je velmi aktuální, protože stojíte před jedním nebo více zavřenými dveřmi. Jsou tam, přímo před vašima očima – dveře, jež se zdají neustále zavřené. Je to třeba vážná finanční situace a modlili jste se za otevření nějaké možnosti. Přesto všechny vaše pokusy selhaly a dveře se prostě neotevírají.

Nevím, co pro vás zavřené dveře přesně znamenají, ale pro mnohé se zdá, že okna a dveře nebes jsou zavřené.Jako by byla z mosaze a vy se nemůžete dostat přes ně. Zavřené dveře, o kterých mluvím, je nějaký problém, nějaká situace nebo potřeba, za kterou se hodně modlíte. Může to být krize, kterou vyřeší pouze zázrak. A přesto jste od Boha zatím nedostali odpověď na vaše horlivé modlitby a prosby.

Ve Zjevení, Kristus o sobě říká, že ON OTEVÍRÁ A ZAVÍRÁ DVEŘE (3:7). Píše se to v dopisu, jež byl poslán věřícím v starověké Filadelfii – zboru, který Bůh chválí za to, že zachoval Jeho slovo a nezapřel Jeho jméno. Jednoduše řečeno, tito lidé stáli věrně na Božím Slově uprostřed největších zkoušek. Neobvinili Pána z toho, že je zanedbal, nebo se odvrátil od jejich volání.

Evidentně, satan přišel proti nim se lží. Jeho kněžství a moci temnoty, lžící duchové nám říkají, že Bůh zavřel všechny dveře a že není hoden uctívání a víry. Ale tito věřící, o nichž Ježíš říká, že mají malou moc, vytrvali v důvěře, očekávajíc trpělivě na Boha, aby vložil klíč do dveří a otevřel je. On má klíče ke každým dveřím a jedině On nás staví před otevřené dveře.

Tak znělo Pánovo zaslíbení pro ně – takto zní také pro nás:

„Protože jsi zachoval slovo mé vytrvalosti, i já tě zachovám od hodiny zkoušky, která má přijít na celý svět, aby byli vyzkoušeni obyvatelé země.“ (3:10)

Hodina pokušení přišla i na nás. Přináší neuvěřitelné zkoušky víry, jež jsou tak obrovské a hrozné, že mnozí upadnou do smrtelné nevíry. Skutečně – celý svět je dnes poznačen obrovským odpadnutím od vytrvalé víry.

Ale vy – jelikož pořád důvěřujete Jeho zaslíbením a jste ochotni zemřít ve víře, přesto že nevidíte naplnění zaslíbení – budete uchráněni od celosvětového pokušení upadnout do nevíry. Bůh slyšel vaše volání a On zná přesnou dobu pro každé otevřené dveře. Takže, nikdy se nevzdávejte. Nikdy nepochybujte. Držte se Jeho zaslíbení – On vás nezklame.