BŮH CHCE KVŮLI TOBĚ ROZDĚLIT VODY

Když starý prorok Elijáš uvažoval o svých posledních dnech na zemi, rozhodl se navštívit města Bétel a Jericho. Pozval svého služebníka Elíšu, aby šel s ním, a cestu těch dvou chápu jako „vyučující cestu.“ Po návštěvě obou měst přišli ke břehům řeky Jordán. Elijáš si sundal svůj plášť – široké plandavé roucho – a udeřil jím do vody. Vody se nadpřirozeně rozdělily a ti dva přešli po suché zemi (viz 2. Královská 2:8).

Proč Elijáš trval na zázračném projití řekou? Jordán nebyl hluboký ani široký a Písmo nepodává žádný důkaz, že by byl rozvodněn. A dále, na druhé straně bylo padesát silných a mladých proroků, kteří pro ně mohli postavit vor během pár hodin.

Věřím, že Elijáš hledal, jak svého nástupce naučit, že zázračné přechody v minulosti – od Mojžíše k Jozuovi a do dnešních dnů – ty všechny patřily do starých dob. Chtěl vyzvat Elíšu, jako kdyby řekl: „Až začneš svou vlastní službu a budeš kázat, že Bůh je Bohem zázraků, budeš muset dosvědčit, co učinil pro tebe osobně. Brzy odejdu, Elíšo, a tak chci, abys zítra, až se vrátíš k této řece, přešel stejně, jako jsi přišel sem. Věř Bohu kvůli zázraku ve svém vlastním životě.“

Mnozí z nás nemají víru, aby věřili Bohu kvůli zázrakům, které činí dnes pro nás. Trávíme čas pečlivým zkoumáním neuvěřitelných divů v Písmu, a přece vše, co nám chce Bůh říci, je: „Mám pro tebe něco ještě lepšího. Chci činit zázraky ve tvém životě – změnit tvůj domov, spravit tvé manželství, spasit tvé nespasené milované. Budeš čelit svému vlastnímu Rudému moři, svému vlastnímu Jordánu, a já chci kvůli tobě tyto vody rozdělit.“