TAK RÁD VÁM ŽEHNÁ by Gary Wilkerson

„Izák začal v té zemi sít a sklidil toho roku stonásobně“ (Genesis 26,12). V tu dobu byl v zemi hladomor, dokonce už druhý. Půda byla nejspíše ještě vyprahlá po prvním hladomoru, a přesto řekl Bůh lidem, aby znovu oseli pole.

Izák Hospodina poslechl, ačkoliv nevěřil, že se to povede; prostě nemělo smysl sázet další plodiny. Byl však zcela poslušný Bohu a jako výsledek sklidil obrovskou „stonásobnou“ úrodu.

To je nesmírně mnoho! Kdyby tak počet věřících v naší církvi vzrostl o 20 %, nebo kdybych dostal o 20 % větší finanční požehnání, nebo kdyby se mé vztahy o 20 % zlepšily – chápete, kam tím mířím. Kolik z vás by chtělo, aby jejich manželství bylo o 20 % lepší, aby děti byly o 20 % hodnější nebo abyste měli o 20 % více peněz? To by bylo skvělé, že? Ale u Izáka nešlo o dvacet procent a dokonce ani o sto procent, ale o stonásobek – celé množství vynásobeno stem. A to se stalo uprostřed období hladomoru!

Ujišťuji vás, že Pán nemá obavy o světovou ekonomiku. Nestrachuje se o to, co se děje u vás doma nebo v práci. On může učinit všechno, má všechny prostředky a moc, aby mohl uspokojit vaše veškeré potřeby podle bohatství své milosti.

Bůh chce, abyste věděli, že vám žehná. Takové je Jeho srdce. Zbavte se představy rozmrzelého, zlostného Boha, který jen čeká na to, až uděláte nějakou chybu, aby vás za to mohl potrestat. A nepředstavujte si Ho také jako „santaclausovského“ Boha, který kontroluje, jestli se chováte špatně nebo dobře, a podle toho vás trestá či odměňuje. Hospodin si přeje, abyste byli poslušní, protože vám moc rád žehná.

Už mnohokrát jsem zažil, že Bůh řekl: „Udělej tohle. Udělej tamto. A důvěřuj mi přitom.“ Možná si připadáte jako uprostřed hladomoru, protože toho máte tak málo. Možná si myslíte, že váš duchovní život je pustý a vyprahlý jako poušť. Možná se vám zdá, že nemáte co nabídnout. Nepřipadáte si dost dobří na to, abyste svědčili nebo kázali těmto lidem nebo šli na misii do této země. Když se takto cítím, ale přesto jdu a dělám to, co mi Bůh říká, potom vždy dostanu požehnání. Pokaždé zakusím ten nádherný příval Jeho milosti.