NOVÁ KAŽDÉ RÁNO by Claude Houde

„Hospodinovo milosrdenství, jež nepomíjí, jeho slitování, jež nekončí. Obnovuje se každého rána, tvá věrnost je neskonalá“ (Pláč 3,22-23).

Píšu tento článek v lednu. Začínáme nový rok čtyřiceti dny zasvěcenými modlitbě a půstu. Připojují se k nám členové naší církve i lidé po celém světě skrze internet. Muži, ženy, páry, mladí i staří – všichni se přicházejí modlit na desítky modlitebních shromáždění, a tak může každý věřící začít Nový rok s obnoveným a oživeným odhodláním před Bohem.

Stejně jako na mnoha dalších místech na světě je i v Quebecu začátek každého roku časem předsevzetí a závazků. V našem kraji je rozšířeným zvykem dávat si novoroční předsevzetí. Noviny, časopisy, rádio i televizní pořady ukazují seznamy plné návrhů na všemožné druhy předsevzetí a „nových začátků“. Tisíce lidí se například rozhodnou zhubnout a přihlásí se do posilovny. Já cvičím pravidelně už více než dvacet let, a každý leden se setkávám se stejnou situací – nová várka sportovců se žene do posilovny. Přicházejí ve značkových úborech, drahých teniskách a s odhodlaným výrazem ve tváři. V ruce obvykle drží kreditní kartu, aby si mohli zaplatit roční členství.

Jeden můj přítel vlastní fitness centrum. Vyprávěl mi, že dobře ví, že si v lednu vždy zažádá o členství takové množství lidí, že by se do jeho posilovny vůbec nemohli vejít. Je však neměnným a nevyhnutelným faktem, že přes osmdesát procent z nich přestane do Velikonoc úplně docházet. Chvíli se budou snažit, trápit sami sebe a cítit bolest ve svalech, o kterých ani netušili, že je mají. Nakonec však neodolají fastfoodům a skončí jako peciválové, jejichž nejlepším přítelem je dálkový televizní ovladač.

V duchovní oblasti je každý den příležitostí pro nový začátek. Je samou podstatou Boha, že Jeho milost se obnovuje každé ráno. Všechnu jeho sílu, dobrotu i touhu po našem pokoji a naplnění spolu s neomezenou plností jeho spásy nám nabízí znovu a znovu každý den!


__________
Claude Houde, vedoucí pastor Eglise Nouvelle Vie (New Life Church - Církev nového života) v Montrealu v Kanadě, častý řečník na konferencích Expect Church Leadership Conferences organizovaných World Challenge po celém světě. Pod jeho vedením vzrostla New Life Church z hrstky lidí na více než 3 500, a to na území Kanady, kde je jen málo úspěšných protestanských církví.