OTRÁVENÉ VODY JERICHA

Po tom, co se ho dotkl Bůh, šel Elíša se svou vlastní vírou vpřed a jeho první místo, kde se zastavil, bylo Jericho. (2. Král. 2:15) Vysoká škola o padesáti prorocích, kteří se tam shromáždili, na něm okamžitě rozpoznali Boží dotyk a vyřkli: „Duch Eliášův spočinul na Elíšovi!“ Všem bylo jasné, že tento skrytý Boží služebník nabýval na hlubší síle a autoritě Ducha.

Mladí proroci řekli Elíšovi: „V tomto městě se dobře bydlí, jak sám vidíš, ale voda je špatná a zem neúrodná.“ (2:19) Řikali, „Ve vodě je jed a vše ničí. Přesto těchto padesát Božích mužů nebylo schopno zneškodnit jed, který přinášel do Jericha smrt.

Podle Izajáše toto „město, ve kterém se dobře bydlí“ reprezentuje duchovenstvo: „Vinice Hospodina zástupů je dům izraelský a muži judští sadbou, z níž měl potěšení.“ (Izajáš 5:7) A voda zde reprezentuje Boží slovo.

Vidíš ten obraz? Otrávené vody Jericha znamenají znečištěné slovo, které je kázáno učenci z města. Tito Boží muži nikdy nenakládali se svými vlastními hříchy, a tak jejich bohoslužby byly plné jedu nečistých srdcí. A jejich neživé, lidské přednášky způsobovaly duchovní smrt mezi lidmi.

Co byl ten lék na otrávené vody v Jerichu? Musel se očistit vodní pramen – a přesně to Elíša udělal. Vzal novou mísu, naplnil ji solí a vylil ji do pramene, odkud se čerpala voda pro město. Brzy byly všechny vody očištěny a vše bylo opět plno života.

Samozřejmě, že sůl, kterou Elíša použil, reprezentuje slovo čistoty a svatosti. A nová mísa tu reprezentuje učence, kteří byli očištěni Kristovou krví a posvěceni čistícím ohněm Ducha, aby byli připraveni kázat čisté Slovo. Milované, nové mísy, které kráčí ve svatosti a kážou čisté slovo s čerstvým pomazáním můžou zastavit proud zlého v Božím domě.